Bopælspligt

Hos danbolig møder vi jævnligt spørgsmål om regler og love for bopælspligt på boliger rundt om i Danmark. Vi har derfor samlet den mest nødvendige information om bopælspligt her på siden.

Bopælspligt – hvad er det

Bopælspligt indebærer, at du som ejer af en helårsbolig har pligt til at sørge for, at boligen er beboet minimum 180 dage om året. Det betyder derfor også, at du som boligejer har pligt til at leje din bolig ud, hvis du ikke selv bebor boligen.

Lov om bopælspligt er en del af boligreguleringsloven og er bl.a. vedtaget for at undgå affolkning i særligt landdistrikterne samt for at forhindre spekulationer i boligmarkedet.

Hvilke boliger er omfattet af lov om bopælspligt?

Bopælspligt indebærer, at du som ejer af en helårsbolig har pligt til at sørge for, at boligen er beboet minimum 180 dage om året. Det betyder derfor også, at du som boligejer har pligt til at leje din bolig ud, hvis du ikke selv bebor boligen.

Lov om bopælspligt er en del af boligreguleringsloven og er bl.a. vedtaget for at undgå affolkning i særligt landdistrikterne samt for at forhindre spekulationer i boligmarkedet.

Hvilke boliger er omfattet af lov om bopælspligt?

Som udgangspunkt er alle helårsboliger – dvs. boliger der hidtil har været benyttet helt eller delvist til helårsbolig – omfattet af lov om bopælspligt. Det gælder ligeledes for ejerlejligheder og andelsboliger. Dog er det i sidste ende op til den enkelte kommune at bestemme, hvilke boliger i kommunen, der har bopælspligt. Dette fastlægges i kommunens lokalplan.

Da der er tale om helårsboliger, så er det derfor ikke alle boligtyper, der er omfattet af loven. Bopælspligt indbefatter fx ikke:

  1. Sommerhuse, da disse ikke kategoriseres som helårsboliger.
  2. Helårsboliger, man som ejer forsøger at sælge, idet det i sådanne tilfælde ikke er i strid med loven at fraflytte boligen i salgsperioden for at flytte ind i en ny bolig
  3. Flexboliger – dvs. helårsboliger, som kan anvendes som fritidsbolig

Herudover er der typisk regler for, at nyopførte boliger heller ikke er omfattet af bopælspligten, før første ejer sælger boligen videre. Igen er det den enkelte kommune, der fastsætter regler herom.

Hvis du som boligkøber vil vide mere om, hvorvidt en bestemt bolig er med eller uden bopælspligt, så kan du altid kontakte den kommune, hvori boligen er beliggende, for at høre mere. 

Udlejning af helårsbolig

Hvis du ejer – eller ønsker at købe – en helårsbolig og påtænker at skulle leje boligen ud, så er der i den forbindelse en række regler, du bør være opmærksom på herunder at den, der lejer din bolig, skal have folkeregistreringsadresse på adressen, for at bopælspligten overholdes. Det betyder derfor også, at udlejning af boligen i kortere perioder via fx Airbnb ikke bevirker, at bopælspligten overholdes, da der derfor ikke er tale om fast lejer med bopælspligt. 

Du kan læse mere om bopælspligt i lejeloven. 

Har du spørgsmål eller vil du vide mere?

Med mere end 140 butikker er der altid en lokal mægler, som står klar til at rådgive dig og svare på dine spørgsmål.

Hvad er din bolig værd?

Inden du tager den endelige beslutning om at sætte din bolig til salg, vil du måske også gerne vide lidt om, hvad du kan få for din bolig. Indtast din adresse og få et uforpligtende boligskøn af din bolig ud fra statistiske beregninger. Se også hvordan dine egne indsigter om din boligs stand, beliggenhed og energiniveau kan påvirke værdien.