Nye boligskatteregler i 2024

Den 1. januar 2024 træder den nye boligskattereform i kraft. Den nye boligskattereform betyder, at boligskatterne holder sig i ro, selvom vurderingerne stiger. 4 ud af 5 boligejere får en lavere skat. Resten får en varig skatterabat.

Den 1. januar 2024 får vi nye boligskatteregler. De nye regler betyder, at skatten bliver lavere for langt de fleste ejendomme. Samlet set skal 4 ud af 5 boligejere betale mindre i skat efter årsskiftet. Det gælder både for nuværende og fremtidige ejere.  

Formålet med de nye regler er, at boligskatterne fremover vil udvikle sig i takt med boligpriserne. På den måde kommer boligskatten til at følge værdien af din ejendom, så den stiger og falder i takt med ejendomsvurderingen.  

Den nye model for boligbeskatning er en del af boligskatteforliget ”Tryghed om boligbeskatning”, som blev indgået af et bredt politisk forlig tilbage i 2017. 

Ejendomsværdiskat og grundskyld

Boligskatten er sammensat af to former for boligskat, som er henholdsvis ejendomsværdiskat og grundskyld. Boligskatterne beregnes som en procentdel (skattesats) af den seneste offentlige ejendomsvurdering. 

I 2024 bliver skattesatsen på den almindelige ejendomsværdiskat næsten halveret og falder fra 0,92 til 0,51 procent. Samtidig falder satsen for grundskyld på landsplan fra 2,7 procent i 2023 til 0,75 procent i 2024. Satsen for grundskyld fastsættes af den enkelte kommune, så der vil være kommunale forskelle.  

I dag betaler ejerne af de dyreste huse en højere ejendomsværdiskat af den del af boligens værdi, der ligger over 3,04 mio. kr. I 2024 stiger grænsen (progressionsgrænsen) til 9,2 mio. kr. Desuden bliver taksten for ejendomsværdiskatten af værdien over progressionsgrænsen reduceret fra 3 til 1,4 procent. 

De reducerede satser for ejendomsværdiskat og grundskyld betyder, at ejendomsvurderingen godt kan blive væsentligt højere end i dag, uden at de samlede boligskatter stiger. 

Skatterabat til nuværende boligejere, hvis boligskatten stiger

Hvis din samlede boligskat stiger som følge af de nye skatteregler, vil du få en skatterabat. Rabatten sikrer, at du ikke kommer til at betale mere i boligskat i 2024 med de nye regler, end du skulle have betalt med de nuværende regler.  

Skatterabatten udgør forskellen mellem det, du skal betale i 2024 med de nye boligskatteregler, og det, du skulle have betalt i 2024, hvis de nuværende regler var videreført.  

Hvis boligskatten stiger på et senere tidspunkt, får du ikke mere skatterabat. Omvendt får du heller ikke mindre i rabat, hvis boligskatten senere falder.  

Du beholder skatterabatten i kroner og ører, indtil du sælger din bolig. Rabatten skal ikke betales tilbage.  

Hvis ejendomsvurderingen – og dermed boligskatten – efterfølgende stiger, kan du indefryse stigningen med et lån.  

Indefrysningslån til fremtidige skattestigninger

Med de nye regler vil ejendomsværdiskatten og grundskylden følge de offentlige ejendomsvurderinger. Hvis din ejendomsvurdering – og dermed boligskatterne – stiger fra 2024, kan du indefryse stigningerne. 

Indefrysningen gives som et lån med renter. Det betyder, at du kan vente med at betale både stigningen og renterne, indtil du sælger din bolig. Du kan også vælge at indfri lånet helt eller delvist på et tidligere tidspunkt – eller fravælge lån i et eller flere indkomstår. 

Indtil 2024 kan du indefryse stigninger i din grundskyld. Med de nye regler kan du fra 2024 indefryse stigninger i både ejendomsværdiskat og grundskyld. Frem til og med 2023 er indefrysningen af grundskyld rentefri. 

Du overflyttes automatisk, hvis du allerede indefryser din grundskyld 

Hvis du hidtil har indefrosset din grundskyld, vil låneordningen automatisk fortsætte. Vær opmærksom på, at med de nye regler indefryser du fra 2024 eventuelle stigninger i både ejendomsværdiskat og grundskyld – og der kommer løbende renter på lånet. 

Fra 2024 kan du til- og fravælge indefrysning via din forskudsopgørelse. Hvis du ønsker at tilbagebetale hele eller dele af lånet, kan du lave en frivillig indbetaling på TastSelv på skat.dk. Der kan du også følge med i, hvor meget du har lånt, tilbagebetalt osv. 

Når du sælger din bolig, får du automatisk en opkrævning af lånet. 

Nye boligejere i 2024 får ikke skatterabat

Nye boligejere kan også få skatterabat, hvis de overtager en bolig, hvor boligskatten stiger ved overgangen til de nye regler. Det kræver dog, at overtagelsesdatoen ligger inden årsskiftet. Hvis de derimod overtager efter årsskiftet, skal de være opmærksomme på, at den fremtidige boligskat kan være højere end den, der blev betalt året før. 

Overtagelsesdatoen er den dag, hvor den nye boligejer rent juridisk overtager boligen og derefter står for ansvaret og udgifterne. Det er ikke det samme som dispositionsdatoen, som kommer i spil, hvis køber og sælger aftaler en tidligere indflytning. 

Se din nye boligskat på forskudsopgørelsen for 2024

Du kan se, hvad de nye regler betyder for din boligskat, når du får din forskudsopgørelse for 2024. Den er klar i midten af november 2023. 

Med de nye skatteregler bliver hele din boligskatteopkrævning samlet i staten. Det betyder, at grundskylden fra 2024 bliver opkrævet via din årsopgørelse – i stedet for via en særskilt opkrævning fra kommunen. 

Læs mere om de nye boligskatteregler på Vurderingsportalen

Tjek din foreløbige ejendomsvurdering

I 2024 skal du betale boligskat af en offentlig ejendomsvurdering for 2022. Men da den ikke er klar endnu, skal du i første omgang betale skat af den foreløbige vurdering. Du kan tjekke din foreløbig ejendomsvurdering for 2022 på Vurderingsportalen

Få svar på dine spørgsmål om den foreløbige vurdering 

Endelig ejendomsvurdering

Når din endelige ejendomsvurdering er klar, bliver din boligskat genberegnet og efterreguleret. For de fleste ejendomme forventes den foreløbige vurdering ikke at afvige væsentligt fra den endelige ejendomsvurdering. Derfor forventes efterreguleringen at være begrænset for de fleste boligejere. Hvis du har fået en skatterabat, bliver den også genberegnet og efterreguleret, når den endelige ejendomsvurdering kommer. 

De endelige ejendomsvurderinger forventes at blive udsendt fra år 2025. 

Klage over foreløbig ejendomsvurdering

Det er som udgangspunkt ikke muligt at klage over de midlertidige ejendomsvurderinger for 2022, men der er en særlig mulighed for at få ændret den foreløbige vurdering i forbindelse med køb, salg, nybyg, større ombygninger eller andre ændringer, der giver grundlag for en omvurdering. På Vurderingsportalen kan du læse mere om, hvordan du klager over din foreløbige ejendomsvurdering.

Læs mere om den særlige mulighed for at få ændret den foreløbige vurdering  

Har du spørgsmål eller vil du vide mere?

Med mere end 140 butikker er der altid en lokal mægler, som står klar til at rådgive dig og svare på dine spørgsmål.

Kender du værdien af din egen bolig?

Inden du træffer den endelige beslutning om at sætte din bolig til salg, vil du måske gerne vide, hvad du kan få for din bolig. Med BoligSkøn får du et statistisk beregnet skøn af din boligs værdi på et øjeblik ved at svare på 5 spørgsmål om boligens stand. Vil du have en præcis salgsvurdering, kan du få en af os - gratis og uforpligtende.