Nye boligskatteregler i 2024

Den 1. januar 2024 trådte en ny boligskattereform i kraft. Det betyder blandt andet, at flere boligejere får skattelettelser, mens resten får en varig skatterabat.

Ejendomsværdiskat og grundskyld

Boligskatten er sammensat af to former for boligskat, som er henholdsvis ejendomsværdiskat og grundskyld. Boligskatterne beregnes som en procentdel (skattesats) af den seneste offentlige ejendomsvurdering.

I 2024 blev skattesatsen på den almindelige ejendomsværdiskat næsten halveret, da den gik fra 0,92 til 0,51 procent. Samtidig blev grundskyldspromillen på landsplan sat ned fra 2,7 procent i 2023 til 0,75 procent i 2024. Satsen for grundskyld fastsættes af den enkelte kommune, så der vil være kommunale forskelle.

I dag betaler ejerne af de dyreste huse en højere ejendomsværdiskat af den del af boligens værdi, der ligger over 3,04 mio. kr. I 2024 steg grænsen (progressionsgrænsen) til 9,2 mio. kr. Desuden bliver taksten for ejendomsværdiskatten af værdien over progressionsgrænsen reduceret fra 3 til 1,4 procent.

Skatterabat, hvis din samlede boligskat stiger

Hvis din samlede boligskat stiger som følge af de nye skatteregler, vil du få en skatterabat. Rabatten sikrer, at du ikke kommer til at betale mere i boligskat i 2024 med de nye regler, end du skulle have betalt med de nuværende regler.  

Skatterabatten udgør forskellen mellem det, du skal betale i 2024 med de nye boligskatteregler, og det, du skulle have betalt i 2024, hvis de nuværende regler var videreført. Hvis boligskatten stiger på et senere tidspunkt, får du ikke mere skatterabat. Omvendt får du heller ikke mindre i rabat, hvis boligskatten senere falder.  

Du beholder skatterabatten i kroner og ører, indtil du sælger din bolig. Rabatten skal ikke betales tilbage. Hvis ejendomsvurderingen – og dermed boligskatten – efterfølgende stiger, kan du indefryse stigningen med et lån.

Indefrysningslån til fremtidige skattestigninger

Hvis dine boligskatter stiger, kan du indefryse stigningerne som et lån med renter. Det betyder, at du kan vente med at betale både stigningerne og renterne, indtil du sælger din bolig.

Hvis du ikke ønsker at forsætte din indefrysning, kan du framelde den i din forskudsopgørelse. Du kan framelde den helt frem til 31. december 2024. Der kommer ikke renter på, hvis du stopper lånet inden året er gået.

Se din nye boligskat på forskudsopgørelsen for 2024

Med de nye skatteregler bliver hele din boligskatteopkrævning samlet i staten. Det betyder, at grundskylden fra 2024 bliver opkrævet via din årsopgørelse – i stedet for via en særskilt opkrævning fra kommunen. 

Læs mere om de nye boligskatteregler på Vurderingsportalen

Tjek din foreløbige ejendomsvurdering

I 2024 skal du betale boligskat af en offentlig ejendomsvurdering for 2022. Men da den ikke er klar endnu, skal du i første omgang betale skat af den foreløbige vurdering. Du kan tjekke din foreløbig ejendomsvurdering for 2022 på Vurderingsportalen

Få svar på dine spørgsmål om den foreløbige vurdering 

Endelig ejendomsvurdering

Når din endelige ejendomsvurdering er klar, bliver din boligskat genberegnet og efterreguleret. For de fleste ejendomme forventes den foreløbige vurdering ikke at afvige væsentligt fra den endelige ejendomsvurdering. Derfor forventes efterreguleringen at være begrænset for de fleste boligejere. Hvis du har fået en skatterabat, bliver den også genberegnet og efterreguleret, når den endelige ejendomsvurdering kommer. 

 

Klage over foreløbig ejendomsvurdering

Det er som udgangspunkt ikke muligt at klage over de midlertidige ejendomsvurderinger for 2022, men der er en særlig mulighed for at få ændret den foreløbige vurdering i forbindelse med køb, salg, nybyg, større ombygninger eller andre ændringer, der giver grundlag for en omvurdering. På Vurderingsportalen kan du læse mere om, hvordan du klager over din foreløbige ejendomsvurdering.

Læs mere om den særlige mulighed for at få ændret den foreløbige vurdering  

Har du spørgsmål eller vil du vide mere?

Med mere end 140 butikker er der altid en lokal mægler, som står klar til at rådgive dig og svare på dine spørgsmål.

Kender du værdien af din egen bolig?

Inden du træffer den endelige beslutning om at sætte din bolig til salg, vil du måske gerne vide, hvad du kan få for din bolig. Med BoligSkøn får du et statistisk beregnet skøn af din boligs værdi på et øjeblik ved at svare på 5 spørgsmål om boligens stand. Vil du have en præcis salgsvurdering, kan du få en af os - gratis og uforpligtende.