Ungt par står i køkkenet sammen med en ejendomsmægler fra danbolig Ungt par står i køkkenet sammen med en ejendomsmægler fra danbolig

Efter køb

Det er meget forskelligt, hvor lang tid en købsproces tager, men uanset er det samme trin, som du skal igennem. Her på siden kan du få et indblik i, hvad der sker, fra du giver et købstilbud, til du står med nøglerne i hånden. Brug også vores købsplan som tjekliste, så du altid kan se, hvor du er i processen.

Når du har fundet dit nye hjem

Tiden efter, at købsaftalen er underskrevet kan nogle gange føles lang. I forbindelse med formaliseringen af handlen sker der nemlig mange ting, der for dig som køber godt kan opleves som noget, der foregår lidt bag kulissen. Få et indblik via siden her og kontakt endelig din lokale mægler, hvis du har spørgsmål eller bare gerne vil vide mere. Sidst, men ikke mindst, så kan du bruge ventetiden til at få tegnet relevante forsikringer, planlægge flytningen og indretningen af dit nye hjem.

Par underskriver købsdokumenter

Udformning af købsaftale

Når du har fundet din drømmebolig, og du er blevet enig med sælger om en pris, skal købsaftalen udarbejdes. Købsaftalen er den endelige og bindende skriftlige aftale mellem dig og sælger, som indeholder alle vigtige informationer om handlen, herunder pris og overtagelse samt din og sælgers underskrift.

Købsaftalen udfærdiges af ejendomsmægleren, som herefter sender den til dig og din rådgiver. Når du har påført din underskrift og returneret den, indhenter ejendomsmægleren sælgers underskrift. Du vil blive informeret af ejendomsmægleren, når sælger har underskrevet, og derefter begynder fristen for din fortrydelsesret samt for et eventuelt bank og advokatforbehold.

Digital adgang til alle dokumenter

I forbindelse med boligkøbet er der mange vigtige papirer, som der skal holdes styr på. Vi har samlet det hele i vores digitale kundeunivers "Min danbolig".

Er du i tvivl om, hvad de enkelte dokumenter betyder, kan du læse mere om dem i vores boligmarkeds ABC.

Betaling af købesum

Som køber af en bolig skal du i langt de fleste bolighandler betale købesummen kontant til sælger.

Første del af købesummen - også kaldet udbetalingen - deponeres hos ejendomsmægleren.

Anden del af købesummen kan betales kontant, eller du kan stille en bankgaranti for at sikre, at købesummen deponeres på overtagelsesdagen i sælgers bank. Du kan få hjælp til at stille bankgarantien i din bank.

Købesummen frigives tidligst til sælger på overtagelsesdagen af den, der berigtiger handlen.

mægler kigger på hus

Tinglysning af skøde

Købsaftalen danner grundlag for skødets vilkår, og det er også her, at du kan se, hvornår skødet skal ligge klar til din godkendelse og underskrift.

Skødet indeholder de helt basale oplysninger om bolighandlen, herunder navn på sælger og køber, ejendommens adresse, købesum og pantehæftelser, servitutter og overtagelsesdag.

Skødet underskrives digitalt og registreres elektronisk i den digitale tingbog. Skødet vil ofte blive tinglyst med anmærkninger, der sædvanligvis er sælgers panthæftelser, der endnu ikke er aflyst af tingbogen. Det er sælgers bank, der sørger for, at disse panthæftelser aflyses. I de fleste tilfælde får du besked via din rådgiver, når skødet er endelig indført.

Indhentning af forsikringstilbud

Når du køber en bolig, er det vigtigt, at du har styr på dine forsikringer - bl.a. ejerskifteforsikring, som du kan læse mere om via linket nedenfor. Søg også rådgivning hos dit forsikringsselskab, der kan hjælpe dig med at få et overblik over hvilke forsikringer, der er relevante for dig. 

Overtagelse af bolig

Når datoen for overtagelse nærmer sig, aftaler du og ejendomsmægleren helt præcist, hvornår overdragelsen skal finde sted. I de fleste tilfælde vil det være kl. 12.00.

Hos danbolig er vi med fra start til slut, så køber du bolig ved danbolig, deltager vi typisk også på selve overdragelsesdagen. På den måde kan vi bidrage til, at handlen afsluttes på en god måde, og at eventuelle uklarheder håndteres med det samme.

Ved overdragelsen aflæser vi de forbrugsmålere, der ikke aflæses elektronisk af forsyningsselskabet, men manuelt på ejendommen. Aflæsningerne indgår i refusionsopgørelsen, hvis posterne skal medtages på denne. Det ved ejendomsmægleren, om der er tilfældet for den enkelte bolig.

danbolig åbent hus skilt

Udarbejdelse af refusionsopgørelse

Med overtagelsesdatoen som skæringsdato udarbejdes der en refusionsopgørelse, som er en fordeling af boligens udgifter mellem køber og sælger i forhold til skæringsdatoen. Det fremgår af købsaftalen, hvornår refusionsopgørelsen skal foreligge. Ligeledes fremgår vilkår for betaling af refusionssaldoen. Når der foreligger dokumentation for betaling af refusionssaldoen, vil handlen i de fleste tilfælde kunne betragtes som afsluttet.

Skal du også sælge din nuværende bolig?

Vil du købe bolig, skal du måske også sælge din nuværende. Få en gratis og uforpligtende salgsvurdering - så kender du bedre dine muligheder. Du kan også starte med at tjekke din boligs værdi online på et øjeblik med BoligSkøn.