Datakilder

danbolig er ansvarlig for de oplysninger, vi vælger at lade fremgå af vores hjemmeside

Fakta og informationer indeholdt i danbolig tjenester leveres i nogle tilfælde af en række eksterne dataleverandører. Vi har derfor ikke indflydelse på korrektheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de data, der udstilles direkte fra eksterne dataleverandører.

Oplysninger, som er indeholdt i og /eller som der annonceres for på danbolig tjenester, herunder uden nogen begrænsning tekst, grafik og links, vises derfor som de er og forekommer uden nogen garanti for fuldstændigheden. Indholdet af oplysningerne kan ligeledes ændre sig uden varsel, hvis de opdateres af vores samarbejdspartnere.

Kort sagt: Tal og grafer præsenteret på danbolig’s tjenester ændres løbende, når dataleverandørerne opdaterer deres oplysninger.

Vi forbeholder os retten til at ændre i indhold af datakilder, leverandører og opdateringsfrekvenser uden varsel.

Kort sagt: Det kan være at vi finder nye og bedre måder at vise dig data på.

En liste med vores samarbejdspartnere og de anvendte datakilder fremgår nedenfor.

Indholdet til tjenesten Vores Nabolag leveres primært af Geomatic, som indhenter oplysninger fra nedenstående datakilder. Geomatic viderebearbejder og præsenterer data til slutbruger i en oplysende og underholdende form.

Befolkningsgrupper i nabolaget er baseret på Geomatic Conzoom typer. Der findes 36 forskellige Conzoom typer. Conzoom er en klassifikation, der beskriver og opdeler befolkningen ud fra hårde demografiske data – data leveret fra de offentlige registre. Udover hårde data som alder, indkomst, formue, boligform, uddannelse, bilejerskab, børn, erhverv, geografi mv. tilføres via Gallup en række bløde data som beskriver livsstil, holdninger og adfærd.

Skatteministeriet: Skatteprocent, kirkeskat i procent og grundskyld i promille.

DinGeo: Antal vuggestuer og integrerede institutioner, antal børnehaver og antal skoler.

CVR: Antal gymnasier og tekniske skoler, videregående uddannelser både på og udenfor universitetsniveau, virksomhedsbrancher i området, virksomheder i området, fritidsklubber og ungdomsklubber, sportsklubber, forsamlingshuse, biografer, museer, restauranter og butikker i området.

Danmarks Statistik, DST: Familietyper i procent, gennemsnitsalder i området, aldersfordeling i procent i området.

Familietyper i Vores Nabolag er defineret som:

  • Singler: Enlige uden hjemmeboende børn
  • Par: Samlevende par uden hjemmeboende børn
  • Familier: Enlige og par med hjemmeboende børn

Solskinstimer, årligt pr. kommune.

Boligernes alder, delt op i alderssegmenter.

Antal kvadratmeter pr. person. Gennemsnitlig antal kvadratmeter til beboelse delt på antal personer i husstanden i området.

Kvadratmeterpris og gennemsnitlig salgstid. Tallene er beregnet generelt i kommunen, og på tværs af alle mæglere i danbolig kæden. Tallene vises kun, hvis de findes i Boligsidens markedsindeks.

Kort sagt: Data til Vores Nabolag leveres af nøje udvalgte dataleverandører, som vi har tillid til.

Vurderingsunderstøttende værktøj

Boligskøn er et modelværktøj til automatisk beregning af en aktuel ejendomsværdi. Værktøjet har dokumentation for sin høje kvalitet og derfor værdifuld for aktører som arbejder med ejendomsvurdering i mæglerbranchen.

Data af høj kvalitet

Modellens træfsikkerhed er baseret på forædlede data af høj kvalitet. Kun handler som med sikkerhed er handlet på frie markedsvilkår indgår i beregningerne. Data omfatter bl.a. udbuds- og nedslagspriser samt herlighedsfaktorer som eksempelvis ejendommens størrelse, alder og beliggenhed i forhold til f.eks. motorvej eller sø, der i forskellig retning påvirker værdien.

Boligtyper som ikke præsenteret i modellen

Boligskøn har desværre ikke lavet et skøn på alle boligtyper. Derfor kan adresser på følgende boligtyper ikke indsættes i Boligskøn: boliger med tilknyttet erhverv til ejendommen, andelsboliger, landbrug og grunde.

Information

Når du bruger Boligskøn, skal du være opmærksom på, at Boligskøn er et statistisk beregnet skøn af en ejerboligs værdi. Det er ikke det samme som en fagvurdering foretaget af en ejendomsmægler, valuar eller lignende.

Beregningsmetode

Beregning af værdi af boliger kan påvirkes af en række forhold. Beregningen er derfor kun et skøn baseret på en række forhold, herunder historiske handler, gennemsnitssalgspriser, prisreduktioner samt liggetider i lokalområdet, skatteprocenter, handelsdata fra Skat, samt en række individuelle herlighedsfaktorer, som kan trække op eller ned, og som derfor har subjektiv karakter. Den faktiske ejendomspris, som du kan sælge din bolig til, kan derfor godt afvige markant i virkeligheden, og du skal kun bruge Boligskøn som inspiration. Udbudsprisen og boligens værdi er således også oftest forskellige. Det er derfor vigtigt, at du også søger anden vejledning, før du tager en beslutning.

Vilkår

Du kan ikke gøre danbolig eller vores underleverandør ansvarlig for, at din bolig ikke kan vurderes, belånes eller sælges til den værdi, som Boligskøn anslår. Denne gratis service kan heller ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i en skønnet boligværdi, i grundlaget for beregningen eller for dispositioner foretaget på baggrund af beregningerne, resultater m.m. i Boligskøn. Det gælder både for direkte og indirekte tab, herunder mistet fortjeneste hos dig eller andre.

E-nettet har leveret ejendomsdata og boligmarkedsstatistik til Boligskøn

Udbudsdata

Data fra mæglersites herunder Boligsiden som er analyseret af virksomheden, Realwievs.

Offentlige boligdata

Leverandørene bag den offentlige informationsserver er et hovedsystem til formidling af ejendomsdata. Der består af data fra Den distribuerer data fra matriklens information om grunde, BBR som er Bygnings- og Boligregistret der indeholder oplysninger om Danmarks grunde, bygninger, tekniske anlæg og private boliger, ESR det fælleskommunale, Ejendomsstamregister, Statens salgs- og vurderingsregister og Plandata.dk.

Afstandsdata og heatmaps

Leverandøren Viamap/Mølbak som er Geodatastyrelsen og Open streetmap

Støjdata

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem Miljø- og Fødevareministeriet, KL og Danske Regioner. Miljøportalen fungerer som en selvstændig
portal, som opererer på tværs af myndighedsgrænser.

Data bliver brugt med henblik på markedsføring til adresserede forsendelser til personer. Disse oplysninger gør det muligt at sende breve til personer, der har ”Nej tak til reklamer”.

Personer tilmeldt robinsonlisten vil blive frasorteret og vil ikke modtage adresseret markedsføring. Robinsonlisten opdateres én gang i kvartalet, hvorfor der kan gå op til 3 måneder, før en registrering træder i kraft.

Dataindhentning til privatadresser:

Teledata med navne leveres af Geomatic, mens adresse og postnumre leveres af Danmarks Adresse Register (DAR). Boligsiden anvendes til at tilknytte liggetid, ejendomsmægler mm.

Dataindhentning til sommerhusejeres bopælsadresse:

Data indhentes via Mindworking i overensstemmelse med databeskyttelseslovens §13, stk. Oplysningerne stammer fra Ejerfortegnelsen, og er indhentet via en distributør.

Registreredes rettigheder: 

Som registreret har du visse rettigheder, herunder (under visse betingelser) ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og at gøre indsigelse mod behandling. Du kan kontakte os via kontaktformularen nederst på siden her, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder. Ønsker du at frabede adresseret markedsføringsmateriale, skal du sende en mail til  frabedbrev@danbolig.dk med navn og adresse.

Du kan altid klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger på www.datatilsynet.dk (e-mail: dt@datatilsynet.dk, tlf. 33 19 32 00).