Tjenester

Generelt om danbolig tjenester

danboligs hjemmeside udbyder en række tjenester som understøtter brugeres boligsalg eller boligsøgning på det danske boligmarked.

danbolig tjenester udbydes til personer, som kan afgive gyldigt samtykke, og derfor er aldersgrænsen 16 år for at oprette en profil på Min danbolig.

De enkelte tjenester og vilkår for brugen af disse er beskrevet nedenfor.

danbolig tilstræber, at tjenesterne altid er tilgængelige. Der kan dog forekomme situationer, hvor dette ikke er tilfældet, hvilket bl.a. kan skyldes sikkerhedsmæssige eller vedligeholdelsesmæssige årsager, netværksproblemer, svigt i kommunikationsforbindelser og hardware.

Vi tager løbende backup, men kan ikke garantere mod datatab. danbolig fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller beskadigelse af indhold af din profil.

Min danbolig

Brugere af danboligs hjemmeside kan oprette en profil på Min danbolig for nem adgang til bl.a. at gemme interessante boliger eller at redigere gemte boligsøgninger.

Som sælger hos danbolig har du desuden adgang til statistik over interessen for din bolig.

Det er nemt at oprette sig som bruger på Min danbolig, du skal blot vælge din foretrukne log ind-metode blandt en række kendte standard log ind-metoder med høj sikkerhed.

Kort sagt: med en profil på Min danbolig har du adgang til det mest relevante, både som køber og sælger.

danbolig forbeholder sig retten til at lukke din profil, hvis den ikke har været benyttet i en længere periode. Vi ønsker ikke at opbevare data uden et formål, og vil med jævne mellemrum foretage målrettede oprydninger i vores systemer.

Kort sagt: hvis du ikke bruger din profil, sletter vi den fra vores systemer.

Vores Nabolag

Vores Nabolag er danboligs demografiske oversigt over Danmark til brug for boligsøgning og boligsalg. Vores Nabolag præsenterer brugerne for nyttige fakta og informationer om forskellige områder - nabolag - i Danmark. Vores Nabolag opsamler og behandler oplysninger om brugeres favoritsteder og om egenskaber ved steder i deres nabolag i overensstemmelse med disse brugervilkår.

Betingelser for brug

Vores Nabolag fungerer sammen med ”Min danbolig” på www.danbolig.dk. Du skal derfor være oprettet som bruger på Min danbolig for at kunne oprette favoritsteder på Vores Nabolag. Favoritsteder er beregnet til at beskrive, hvad brugerne mener er særligt ved netop deres nabolag.

Kort sagt: Du skal være oprettet som bruger på Min danbolig, for at bruge Vores Nabolag.

Tjenesten fungerer ved at brugere opretter små historier, som beskriver hvad der er unikt ved det sted de kender og holder af. Beskrivelsen skal være unik og må ikke være kopieret fra andre kilder (må ikke krænke tredjeparters immaterielle rettigheder).

Kort sagt: Du må ikke kopiere fra andre, når du opretter et favoritsted.

Alle favoritsteder godkendes af danbolig, og der kan således være en kortere periode mellem brugerens oprettelse af favoritsted og indtil det er synligt for alle andre på kortet.

Retningslinjer for at skrive en god beskrivelse:

  • Skriv ikke personoplysninger om dig eller andre i beskrivelsen af favoritstedet
  • Skriv ikke med ”STORE BOGSTAVER” i beskrivelserne
  • Undgå udråbstegn eller anden brug af ascii kommunikation
  • Brug ikke links
  • Vi tillader ikke brug af bandeord og slangudtryk samt indhold af pornografisk-, racistisk, stødende eller chikanøs karakter.
  • Vi tillader ikke indlæg, der åbenbart er markedsføring, branding eller andet kommercielt indhold for tredjeparter.

Indlæg, der krænker tredjeparters immaterielle rettigheder eller i øvrigt er retsstridigt.

danbolig har ret til at fjerne eller afvise et oprettet favoritsted, der ikke overholder retningslinjerne eller efter danboligs skøn ikke bør fremgå af tjenesten.

Kort sagt: danbolig vil gerne tilbyde et trygt og underholdende univers, og godkender alle nye favoritsteder, før de lægges online.

De favoritsteder, der publiceres på danbolig.dk, er individuelle og subjektive meninger om et nabolag. Beskrivelserne af favoritsteder, der er vist på danbolig.dk, tilhører brugere af danbolig.dk, og danbolig a/s.

Ophavsret

Ophavsretten til indholdet af ”Vores Nabolag” alt indhold og enhver videreudvikling heraf tilhører danbolig med forbehold for oplysninger nedenfor om tredjepartskilder.

Når du opretter favoritsteder accepterer du, at danbolig må anvende dine oplysninger om favoritsteder kommercielt og til markedsføring mv., så længe favoritstedet er aktivt på ”Vores Nabolag ”. Hvis et favoritsted gøres inaktivt – uanset årsagen - påvirker dette ikke danboligs ret til fortsat at bruge det i allerede udarbejdet og/eller offentliggjort materiale.

Kort sagt: danbolig må bruge dine oprettede favoritsteder til markedsføring.

Alle personer har tilladelse til at se, kopiere og udskrive materiale fra ”Vores Nabolag” med mindre andet er angivet. Indhold fra ”Vores Nabolag” må kun bruges til ikke-kommercielle formål. Alle kopier af materialet eller dele heraf skal indeholde meddelelse om ophavsretten tilhører danbolig.

Kort sagt: Dine oprettede favoritsteder kan anvendes af andre.

Hvis du selv fjerner og/eller danbolig fjerner favoritsteder, ophører danboligs adgang til fremadrettet at benytte oplysningerne. Dette pålægger ikke danbolig en aktiv pligt til at ophøre med at benytte indholdet i allerede udarbejdede materialer, aktive kampagner mv. Sådant materialet må dog ikke efterfølgende genanvendes til andre materialer, kampagner m.v. med mindre danbolig anonymiserer dette.

Kort sagt: Men du kan til enhver tid slette dine oprettede favoritsteder for at undgå dette fremover.