Flere mænd end kvinder køber ejerbolig alene

Mænd fylder mere i statstikken over andelen af enlige boligkøbere, men kvinder køber dyrere, når de køber bolig alene. Det viser tal fra danbolig.

@ danbolig

Boligpriserne er steget meget de seneste år, men de højere priser har ikke presset single boligkøberne ud af boligmarkedet. Det viser en opgørelse fra danbolig over andelen af boligkøbere, som har købt bolig alene i løbet af 2019.

I godt en tredjedel af alle handler er der kun én køber på købsaftalen, og det er den samme tendens, som har gjort sig gældende i både 2018 og 2017. Danskere, der køber bolig alene, har med andre ord sat sig tungt på ejerboligmarkedet.

”Tallene viser, at ejerboligen er stadig den foretrukne boligform blandt mange danskere. Vi vil gerne have foden under eget bord, og det gælder også blandt danskere, som køber bolig alene,” siger Per Bie, administrerende direktør i danbolig a/s

Andel af enelige købere

Region Andel 1 køber Andel 2 købere
Region Hovedstaden 37% 63%
Region Sjælland  34% 66%
Region Syddanmark 32% 68%
Region Midtjylland 36% 64%
Region Nordjylland 57% 43%

Kilde: danbolig og Nordea Kredit, Periode: Beregning er baseret på handler via danbolig i perioden januar til og med juli 2019

Overvægt af mandlige købere

Tallene fra danbolig viser samtidig, at flere mænd end kvinder køber bolig alene. På landsplan er 57 procent af single køberne mænd, mens 43 procent er kvinder. Ifølge Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit, ligger en del af forklaringen i økonomi, mens en anden del skyldes de mere bløde forhold.

Enelige købere: Fordeling af mænd og kvinder

Region Kvinde Mand
Region Hovedstaden 47% 53%
Region Midtjylland 38% 62%
Region Nordjylland 31% 69%
Region Sjælland 43% 57%
Region Syddanmark 41% 59%
Hele landet 43% 57%

Kilde: danbolig og Nordea Kredit, Periode: Beregning er baseret på handler via danbolig i perioden januar til og med juli 2019

”Kvinder tjener lidt mindre end mænd, og det er en af årsagerne til, at flere mænd køber ejerbolig alene. Dertil kommer, at der er forskel på, hvor stort et beløb man kan blive kreditgodkendt til, afhængig af husholdningens øvrige udgifter,” siger Lise Nytoft Bergmann og tilføjer:

”Der er også mere arbejde forbundet med at have eget hus end en lejet lejlighed, og en del af de opgaver ligger inden for de traditionelle mandefag. Eksempelvis maling af træværket, beskæring af havens træer og rensning af tagrenderne. Og her er der nogle kvinder, der takker nej, hvis de skal klare arbejdet alene.”

Kvinder køber dyrere

Selvom flere mænd end kvinder køber bolig alene, køber kvinderne generelt dyrere end de respektive mænd. På landsplan er en gennemsnitlig bolig, der er købt af én køber, blevet solgt for 1.942.000 kroner, hvis en kvinde har stået bag købet, men for 1.830.000 kroner, hvis en mand har købt.

Gennemsnitspris for enelige købere

Region Kvinder Mænd
Region Hovedstaden 2.485.000 kr. 2.517.000 kr.
Region Midtjylland 1.650.000 kr.

1.538.000 kr.

Region Nordjylland 1.329.000 kr.

1.254.000 kr.

Region Sjælland 1.387.000 kr.

1.244.000 kr.

Region Syddanmark 1.315.000 kr.

1.221.000 kr.

I alt 1.942.000 kr.

1.830.000 kr.

Kilde: Nordea Kredit, Anm: Der er lavet et glidende gennemsnit af salgsprisen fordelt på regionsniveau

”Der er ikke stor forskel på, hvor meget mænd og kvinder køber bolig for, men vi oplever, at mange kvinder gerne vil bo lidt mere centralt, og det presser også prisen op, fordi kvadratmeterprisen typisk begynder at stige i takt med, at vi kommer tættere på de centrale beliggenheder,” siger han.

Prisforhandlinger vinder frem på boligmarkedet

Sådan sikrer du dig en skatterabat ved boligskattereformen

Boligkøbere får flere huse på menuen