Solskin for boligejerne: Boligpriserne steg i april

Det er forår på boligmarkedet, og salgspriserne for både huse, ejerlejligheder og sommerhuse steg fra marts til april. Det viser de nyeste tal fra Boligsiden.

For første gang siden oktober 2022 ligger den gennemsnitlige salgspris for villaer og rækkehuse i Danmark på over 17.000 kroner per kvadratmeter.

Det fremgår af Boligsidens Markedsindeks, hvor de nye tal viser, at huse i gennemsnit blev solgt for 17.089 kroner per kvadratmeter i april måned i år.

Således er huspriserne indtil videre steget i samtlige måneder siden januar, og den seneste stigning fra marts til april lyder på 1,3 procent. Det svarer til, at et gennemsnitligt hus på 150 kvadratmeter er steget med lidt over 32.000 kroner i værdi fra marts til april 2024.

Det gælder for samtlige fem af landets regioner, at huspriserne er steget fra marts til april måned.

»Vi ser oftest, at boligpriserne stiger fra marts til april, fordi der som regel kommer mere aktivitet på boligmarkedet, jo længere vi kommer ind i forårsmånederne. Så på den måde følger prisudviklingen de typiske takter for sæsonen,« siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

»Dog er det værd at hæfte sig ved, at der i længere tid har været meget bølgegang i boligpriserne, hvor ting som blandt andet corona, renteudviklingen, inflation samt boligskatteændringerne har påvirket udviklingen. Alligevel ser vi nu fremgang i boligpriserne, mens vi samtidig kan se, at der bliver givet mindre i nedslag, og at salgstiderne er faldet den seneste måned. Det vidner om, at april var en fin måned på boligmarkedet, og at boligmarkedet generelt set synes at være i god form taget de seneste års turbulens i betragtning.«

Prisstigninger for lejligheder og sommerhuse

Den gennemsnitlige salgspris for ejerlejligheder i Danmark endte på 34.529 kroner per kvadratmeter i april, hvilket er 1,4 procent mere end i marts. Dermed er landsgennemsnittet for lejlighedspriserne nu tilbage på niveau med december 2023.

I Københavns Kommune, som har det største marked for ejerlejligheder, landede lejlighedspriserne på 51.632 kroner per kvadratmeter i april, som er 1,7 procent mere end i marts. Også for lejlighedspriserne i København gælder det, at de ikke er set højere siden december 2023.

»Særligt lejlighedspriserne har været påvirket af boligskatteændringerne, da det især gælder for ejerlejlighedsmarkedet – og i særdeleshed i København – at boligskatterne nu er steget. Det gjorde blandt andet, at der var rift om at købe en lejlighed inden årsskiftet for at sikre sig den såkaldte skatterabat, og blandt andet derfor så vi også, at priserne steg frem mod december 2023,« siger Birgit Daetz og tilføjer:

»Sidenhen er lejlighedspriserne faldet en smule, men den lille smule er allerede indhentet, hvilket overrasker, da forventningen var et større prisfald på lejlighedsmarkedet som konsekvens af de stigende boligskatter. At de forventninger så ikke har vist sig at holde stik, skyldes primært, at udbuddet af ejerlejligheder i særligt København ligger på et forholdsvist lavt niveau i forhold til, hvor mange der ønsker at købe en lejlighed. Dermed synes det lave udbud at holde hånden under lejlighedspriserne.«

For sommerhusene endte den gennemsnitlige salgspris på 22.792 kroner per kvadratmeter i april, som er 2,7 procent mere end i marts.

»Den seneste måneds stigning i sommerhuspriserne kan primært tilskrives sæsonen, eftersom aktiviteten på sommerhusmarkedet som regel stiger i forårs- og sommermånederne,« siger Birgit Daetz.  

Boligtype

Salgspris (kr. pr. kvm.) april 2024

Månedlig ændring

Årlig ændring

Villaer og rækkehuse

17.089

1,3%

4,8%

Ejerlejligheder

34.529

1,4%

6,3%

Sommerhuse

22.792

2,7%

3,3%

Tabellen viser den gennemsnitlige salgspris i kr. pr. kvm. for april 2024 fordelt på boligtyper. Dertil fremgår ændringen i procent, når dette sammenholdes med hhv. marts 2024 (månedlig ændring) og april 2023 (årlig ændring). Kilde: Boligsiden

Birgit Daetz, kommunikationsdirektør og boligøkonom, Boligsiden

Boligsiden er udarbejdet og vedligeholdt af Boligsiden A/S, som ejes af ejendomsmæglere og ejendomsmæglerkæder med udgangspunkt i disses markedsandele, målt som andelen af emner på Boligsiden.

Boligsiden A/S er stiftet i 1999, og formålet har fra dengang til nu været at gøre det så let som muligt for boligkøbere at finde den bolig, de er på jagt efter.

Foto: Lea Meilandt

Stigende huspriser giver friværdierne vokseværk

Ejendomsvurderingen kan ændres, hvis du vil sælge

par taler om boligkøb og boligsalg

Kronede dage: Boligejere forøger friværdien