Tre korte svar: Det kommer rentenedsættelsen til at betyde for dig som boligejer

Forbrugerøkonom i Nordea Ida Moesby giver tre korte svar på, hvad rentenedsættelsen betyder for boligejerne.

Par med børn kigger på ipad

Torsdag 6. juni sænkede den europæiske centralbank (ECB) indskudsrenten 0,25 procentpoint, og kort tid efter sænkede Nationalbanken i Danmark den såkaldte foliorente. Det er den rentesats, som de danske bankers ind- og udlån forrentes med hos Nationalbanken:

”Med virkning fra 7. juni 2024 nedsættes Nationalbankens foliorente, renten på indskudsbeviser, renten på udlån og diskontoen med 0,25 procentpoint. Rentenedsættelsen sker som følge af, at Den Europæiske Centralbank, ECB, har sat sin toneangivende pengepolitiske rente, renten på indlånsfaciliteten, ned med 0,25 procentpoint. Dermed holdes det pengepolitiske rentespænd uændret,” skriver Nationalbanken i en pressemeddelelse.

Forbrugerøkonom i Nordea Ida Moesby giver tre korte svar på, hvad rentenedsættelsen betyder for boligejerne:

Hvordan kan det være, at jeg som boligejer ikke sparer mere på rentenedsættelsen? 

Det skyldes, at renten er steget meget mere, end den er faldet. Vi kom fra et niveau, hvor renten faktisk var negativ (-0,5 procent i 2020), til at renten med rekordfart steg til 4,0 procent. Med rentesænkningen fra ECB ender renten på 3,75 procent, hvilket altså stadig er betydeligt højere, end den har været de seneste mange år. Hvis renten derimod kom ned på samme niveau som tidligere, ville rentebesparelsen være akkurat så stor som den ekstraregning, man fik, da renten steg (hvis man ser bort fra skattefradrag for rentebetalinger).

Hvor langt skal renten ned, før det giver mening for mig at omlægge boliglånet?

Det er svært at sige konkret, da det afhænger af din økonomiske situation, blandt andet lånets størrelse. Der vil formentlig skulle flere rentenedsættelser til, før det kan betale sig at omlægge, og derudover skal man huske, at det koster et gebyr at omlægge lån. Min anbefaling vil være, at du tager fat i din bank, og beder dem om at regne på det for dig. Den Europæiske Centralbank gjorde det meget klart på rentemødet 6. juni, at de ikke kan sige noget om, hvorvidt renten skal sænkes yderligere. Det er dog forventningen blandt mange økonomer, at renten kommer til at falde yderligere i løbet af 2024 - men så er spørgsmålet selvfølgelig, hvor meget den eventuelt falder. De næste rentemøder i ECB er i september og dernæst i december. Hvorvidt renten sænkes yderligere, afhænger af hvordan ECB vurderer den økonomiske situation i EU - og her er især inflationen afgørende, da denne gerne skulle holdes stabilt lavt.

Vil rentenedsættelsen også påvirke renten på mit andelsboliglån?

Det er en mulighed, men det er lidt mere komplekst at svare på. Det skyldes, at renten på andelsboliglån ikke fastsættes på samme måde som med realkreditlån, hvor lånenes pris afgøres af prisen på de realkreditobligationer, der ligger bag. Andelsboliglån er derimod banklån, hvorfor det i sidste ende er bankerne, der beslutter rentens størrelse. Vi har faktisk allerede set, at nogle banker har sænket renten på andelsboliglån for nylig.