Privatlivspolitik for danbolig

danbolig-kæden består af en række boligbutikker og erhvervscentre samt et kædesekretariat (danbolig a/s), som er selvstændige juridiske enheder og som drives i eget cvr. nr. og dermed hver især er dataansvarlige for så vidt angår de ydelser de tilbyder.

Har du brug for yderligere information om danboligs håndtering af privatlivspolitikken bedes du kontakte den respektive danbolig butik, danbolig erhvervscenter eller danbolig a/s. Nærmere kontaktoplysninger finder du på danbolig.dk under ”find mægler”.

danbolig indsamler, opbevarer og behandler dine personlige oplysninger sikkert og ansvarligt og i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Nedenfor kan du læse hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger, når du er i kontakt med os og aftager vores ydelser i eksempelvis et kundeforhold eller efter at en sag er afsluttet.

Ligesom alle andre virksomheder i EU er vi omfattet af Databeskyttelsesforordningen af 27. april 2016 (GDPR), som sammen med den danske persondatalov/databeskyttelseslov indeholder retningslinjerne for vores persondatabehandling.

Vi respekter dit privatliv og dine rettigheder til at beskytte dine personoplysninger. Derfor vil vi sikre lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af dine oplysninger, uanset hvorfra og hvorfor, vi har mod-taget dine oplysninger.

Personoplysninger er alle oplysninger om en person, der kan identificeres. Det være sig oftest for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, og kontaktoplysninger i øvrigt, uanset om det er kontakt til dig privat eller på din arbejdsplads.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere den service og de ydelser, som du vælger at aftage hos os, om det er på vores hjemmeside, sociale medier eller i vores fysiske butik(ker).

Vi indsamler de almindelige personoplysninger, der er nødvendige i vores relation til dig, og nødvendige for at optimere vores hjemmeside og vores ydelser i øvrigt.

Håndteringen af persondata på vores hjemmeside kan du læse mere om på danbolig.dk.

  • Når du benytter vores hjemmeside, herunder bestiller vurdering, fremvisning, henter salgsmateriale eller tilmelder dig vores køberkartotek, indsamler vi dine kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Her kan du læse mere om vores brug af cookies.

Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 1 år fra seneste kontakt.

  • Når du indgår i et kundeforhold med os, herunder sætter din ejendom til salg, køber en ejendom, vi har til salg, eller aftager vores rådgivningsydelser, har vi behov for yderligere oplysninger.

Du får yderligere oplysning om vores persondatabehandling i disse situationer. Hvis du ikke efterfølgende indgår i en anden relation med os, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 10 år (i visse tilfælde 30 år) fra kundeforholdets afslutning.

  • Når du vælger at deltage i en kundetilfredshedsmåling opbevares svarene i 30 måneder til brug for analyseformål.

Efter 30 måneder anonymiseres personhenførbare data, og det vil herefter alene være svaret der bibeholdes.

  • Når du er i dialog med en danbolig-butik eller danbolig a/s på sociale medier, vil det være den gældende platforms persondatapolitik vi følger.

Dine oplysninger i forbindelse med eventuelle tilkendegivelser på de sociale medier slettes som udgangspunkt ikke.

  • Når du kontakter os direkte i andre situationer, behandles dine kontaktoplysninger i vores tele-fon- og/eller IT-systemer.

Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger i op til 5 år fra seneste kontakt, afhængigt af kontaktens karakter.

Under alle omstændigheder sikrer vi os, at vi kun behandler dine almindelige personoplysninger:

  • for at vi kan opfylde en retlig forpligtelse,
  • for at du eller vi kan indgå eller opfylde en kontrakt eller aftale, du er part i,
  • for at vi kan forfølge en legitim interesse, eller
  • hvis vi har fået dit samtykke.

Hvis vi undtagelsesvis har behov for at indsamle personfølsomme oplysninger, sker dette ikke uden dit samtykke.

Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig ved at kontakte os.