Energirenover dit hus og få grøn samvittighed

Energiforbrug i bygninger udgør næsten 40 pct. af det samlede energiforbrug i Danmark. Energien går primært til opvarmning, ventilation fra bad, bryggers og emhætte samt belysning. Derfor kan en energirenovation i mange tilfælde være en god idé.

Af Christine Gammelmark, Nordea Kredit ©danbolig

Spar penge og få et miljøvenligt hus med bedre komfort

Mange boligejere har eller overvejer at benytte det lave renteniveau til at låne i boligen. Er dit hus mere end 20 år gammelt, er der en god chance for, at dit energiforbrug kan sænkes, hvis du renoverer det på en energirigtig måde.

Der kan være forskellige årsager til at energirenovere et hus - en mindre energiregning, bedre komfort, et mere miljøvenligt hus med et mindre CO2 udslip eller et bedre energimærke. Som tommelfingerregel siger man, at for hvert trin en bolig rykker op af energimærkeskalaen, stiger ejendomsprisen for et hus på 100 m2 med knap 50.000 kr.

De fleste energirenoveringer handler om at isolere loftet, væggene eller gulvet. Hvis oliefyret er lidt gammelt vælger mange at installere en varmepumpe i stedet for. Det er også meget normalt at skifte vinduer og døre. I denne artikel giver vi tre bud på energirenoveringer, som bedst kan betale sig, hvis man ønsker at bruge penge på at energiforbedre boligen.

Læs også artiklen: Spiller energiforbruget en rolle, når vi køber bolig?

1. Hulmursisolering

Efterisolering kan både være, at du lægger ekstra isolering på i forvejen isolerede steder, eller at du isolerer nye steder, hvor der ikke tidligere har været isolering. Der er typisk tre forskellige måder at efterisolere på: Hulmursisolering, indvendig efterisolering eller udvendig efterisolering.

Der er valgt at tage udgangspunk i en hulmursisolering, som er en forholdsvis billig investering, der hurtigt er tjent hjem igen. Her vil en typisk m2-pris ligge på alt mellem 100 kr. – 250 kr. pr. m2 afhængig af type af granulat, boligens størrelse og beliggenhed.

I tabel 1 er der taget udgangspunkt i et samlet hulmursareal på 100 m2, som man efterisolerer i én etages højde i hele husets omkreds. Det er værd at bemærke, at det kun er arbejdslønnen, som man får fradrag for. Derfor vil værdien af håndværkerfradraget afhænge af prisen på arbejdslønnen.

Tabel 1: Beregningseksempel af hulrumsisolering foret hus på 100 m2

  Granulat
(200 kr. pr. m2)
Arbejdsløn 
(40 pct. af prisen)
Håndværkerfradrag
(30 pct. af arbejdsløn)
Pris for hulmursisolering 20.000 kr. 8.000 kr. 2.400 kr.
Samlet betaling inkl. fradrag 17.600 kr.    

Kilde: Nordea Kredit

Hvis eksempelvis huset varmes op med naturgas, så vil den årlige besparelse på varmeregningen lyde på mellem 4.000 – 5.000 kr. om året. Det betyder, at investeringen er tjent hjem efter ca. 3,5 – 4,5 år afhængig af finansieringsomkostninger jf. tabel 4.

Dertil kommer det miljømæssige aspekt. En hulmursisolering på 100 m2 vil mindske din CO2 udledning pr. år, med hvad der svarer til enten 5 køreture tur/retur til Barcelona, 500 højrebsbøffer eller en flyvetur tur/retur til Dubai.

2. Loftisolering

En loftisolering kan siges at være med til at holde varmen inden for husets fire vægge i stedet for at forsvinde udenfor. Ikke nok med det, så sørger en god loftisolering også for at holde kulde ude.

Der findes basalt to forskellige metoder, hvorpå man isolerer lofter. Den ene er ved hjælp af isoleringsmåtter, mens den anden er ved hjælp af indsprøjtning af granulat. I dette eksempel tager vi udgangspunkt i løsningen med granulat med en pris på 160 kr. pr. m2.

Tabel 2: Beregningseksempel af loftisolering for et hus på 100 m2

  Granulat  
(160 kr. pr. m2)
Arbejdsløn
(40 pct. af priserne)
Håndværkerfradrag
(30 pct. af arbejdsløn
Pris for loftisolering 16.000 kr. 6.400 kr.  1.920 kr.
Samlet betaling inkl. fradrag 14.080 kr.    

Kilde: Nordea Kredit

I ovenstående beregning er der taget udgangspunkt i en loftisolering på 300 mm, som er det anbefalede minimum. Efterisolerer man i stedet for med 400 mm, vil prisen stige til ca. 200 kr. pr. m2., og udgifterne vil ligne dem i tabel 1.

Der er mange gode grunde til at overveje en loftisolering. Er dit hus allerede lidt isoleret på loftet, og du efterisolerer op til 400 mm, så sparer du ca. 1,5 tons CO2 pr. år. Og tager man i betragtning, at hver dansker i gennemsnit udleder 17 tons CO2 pr. år, så er det ikke småting. Det er altså virkelig noget, som batter i CO2-regnskabet.

3. Energirigtige vinduer og døre

Det er ofte en god løsning at skifte vinduer – men ikke altid. I nogle situationer er det bedre at bevare og energiforbedre det eksisterende vindue. Hvis vinduet er i god stand, er det typisk nok bare at udskifte ruden.

Det er svært at komme med et helt præcist bud på, hvor meget det koster at renovere eller skifte vinduer, da der er mange faktorer som spiller ind. Vinduer i standardmål er noget billigere, end hvis de skal specialfremstilles. Det er typisk tilfældet i ældre huse, hvor et vindue med standardmål ikke kan bruges.

Nedenfor er der lavet et priseksempel, hvor der tages udgangspunkt i en villa, hvor der skal skiftes 8 vinduer, 1 terrassedør, 2 facadedøre og 4 fastkarmsvinduer (vinduer som ikke kan åbnes), alle i energimærke A.

Tabel 3: Beregningseksempel af energirigtige vinduer og døre

  Fast pris for materialer Montage/arbejdsløn Håndværkerfradrag
(enkeltperson)
Håndværkerfradrag
(to personer)
Pris for nye vinduer og døre 60.000 kr. 20.000 kr. 3.750 kr. 

6.000 kr.

Samlet betaling inkl. fradrag - - 76.250 kr. 

74.000 kr.

Kilde: Nordea Kredit

En udskiftning af 15-20 år gamle vinduer gør det muligt at reducere husets varmetab med op til 30 pct. Det svarer isoleret set til en reduktion af varmeregningen på omkring 3.000 kr. om året, som naturligvis igen afhænger af måden hvorpå det finansieres.

Faktaboks: Håndværkerfradrag

Med håndværkerfradraget kan du fortsat få fradrag for to slags ydelser:

1. Et fradrag på 12.500 kr. pr. person pr. år i 2020 for arbejdsløn til håndværksydelser til udvalgte energiforbedringer og/eller klimatilpasning. I 2019 var fradraget 12.200 kr.

2. Et fradrag på 6.200 kr. pr. person pr. år i 2020 for arbejdsløn til serviceydelser – fx rengøring, børnepasning og havearbejde. I 2019 var fradraget 6.100 kr.

I alt kan der altså fradrages 18.700 kr. pr. person pr. år i 2020 og 18.300 kr. i 2019. Vær opmærksom på, at det kun er arbejdslønnen, du kan få fradrag for.

Finansieringen

Den måde, hvorpå du finansierer dine omkostninger til energiforbedringerne af din bolig, har stor betydning for, hvor meget du reelt kan spare om måneden. Hvis du finansierer forbedringerne ved at tage et fastforrentet lån og dermed får glæde af den lave rente, skal den månedlige ydelse sammenlignes med den månedlige besparelse på varmebudgettet, som du opnår ved de enkelte forbedringer.

I tabel 4 har Nordea Kredit beregnet den månedlige ydelse samt den samlede tilbagebetaling for to forskellige tillægslån på hhv. 150.000 og 300.000 kr. Hermed kan du som boligejer få en fornemmelse af, hvad det vil koste at finansiere en evt. energirenovering.

Tabel 4: Omkostninger ved tillægslån

Tabel 4

Kilde: Nordea Kredit

Hvilke energiforbedringer der lige præcis passer til dig og dit hus afhænger af mange ting såsom husets alder, stand og ikke mindst af din økonomi. Generelt kan det være en god idé at undersøge, hvor varmen slipper ud af dit hus inden du går i gang. En termografisk undersøgelse viser, hvor dit hus er utæt og kan dermed være med til at kortlægge de udbedringer, dit hus kræver.

I sidste ende handler energirenovering om at øge værdien af din bolig - uanset om værdi for dig handler om bedre komfort i huset, et større hensyn til miljø og klima, en lavere energiregning eller flere penge i hånden, når huset skal sælges.

Faktaboks: Krav i forbindelse med renovering

Hvis du renoverer din bolig, skal ændringerne overholde Bygningsreglementets mindstekrav. Som boligejer skal man selv være opmærksom på hvilke krav som gælder, eller selv minde håndværker, arkitekt eller bygningsingeniør om det.

For at gøre det lettere at komme i gang med renoveringen, har Nordea et samarbejde med BetterHome. Gennem et tæt samarbejde med håndværkerfirmaer, tilbyder BetterHome konkrete løsninger, der bidrager til lavere energiforbrug og bedre indeklima.

https://www.betterhome.today/

Tilmeld dig Nordea Kredits nyhedsbrev her.

Prisforhandlinger vinder frem på boligmarkedet

Sådan sikrer du dig en skatterabat ved boligskattereformen

Boligkøbere får flere huse på menuen