Husejere kan tage boligskattereformen med ro

Se beregninger af den fremtidige boligskat i din kommune. 

Det første dag i det nye år plejer at betyde ondt i håret efter en festlig nytårsfejring, men næste år betyder 1. januar også starten på den nye boligskattereform. Den gode nyhed er, at langt de fleste husejere skal betale mindre i boligskatter, end de gør i dag, mens de eksisterende husejere, som står overfor en stigning i de samlede boligskatter, vil få en skatterabat, så længe de bor i boligen. Det betyder, at ingen nuværende husejere kommer til at opleve, at deres boligskatter stiger.

”Mange boligejere har udtrykt bekymring for konsekvenserne af den kommende boligskattereform, men langt de fleste kan tage boligskattereformen med ro. Størstedelen af husejerne står over for at skulle betale mindre i samlede boligskatter efter årsskiftet, mens de resterende får en skatterabat og derfor skal betale præcis det samme,” siger Per Bie, adm. direktør i danbolig a/s.

Overtagelsesdatoen er afgørende

Skatterabatten gælder for de husejere, der har overtaget deres bolig senest den 31. december 2023 og beregnes som forskellen mellem det beløb, boligejerne betaler i samlede boligskatter under det nuværende system, og det beløb, de skal betale i 2024, hvor de nye regler træder i kraft. Rabatten opgøres som et fast beløb, som boligejerne hvert år kan trække fra deres samlede boligskatter, så længe de selv bor i boligen. Ifølge boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, er det værd at være opmærksom på konsekvenserne af boligskattereformen, hvis man kigger efter ny bolig:

”Går man med købstanker, og regner man med at skulle bo i sin nye bolig i mange år frem, kan det være en økonomisk fordel at købe og overtage boligen inden årsskiftet og overgangen til det nye system. I det tilfælde kan man nemlig opnå en skatterabat mange år frem. Dog har langt de fleste boligejere udsigt til en besparelse, mens det er fåtallet af boligejerne, der har udsigt til højere boligskatter,” siger Lise Nytoft Bergmann.

Boligejere med spørgsmål til den nye boligskattereform kan tilmelde sig den kommende Vurderingsweekend, som danbolig afholder den 7. og 8. oktober, hvor den lokale mægler kommer på besøg og deler ud af sin ekspertise. Det er et gratis tilbud til alle boligejere, som ønsker at blive klogere på boligmarkedet i deres nabolag og få indblik i deres boligs værdi.  

Du er inviteret til Vurderingsweekend

Et lille besøg med stort potentiale

Din bolig er måske mere værd, end du tror. Til Vurderingsweekend den 7. og 8. oktober besøger vi så mange boligejere som muligt for at give svar på netop dét. Vi deler vores erfaring og vurdering, så du kan få klarhed over dine muligheder. Det er gratis og uforpligtende.

Ændre foreløbig vurdering

I september måned modtog størstedelen af landets boligejere en foreløbig ejendomsvurdering for 2022, som ligger til grund for boligskatterne i 2024. 2022-vurderingen skal afspejle den værdi, som ejendommen og grunden var værd 1. januar 2022. De foreløbige vurderinger vil i løbet af 2025 blive efterfulgt af de endelige vurderinger, hvor der samtidig gennemføres en genberegning og efterregulering af ejendomsskatterne.

Det er som udgangspunkt ikke muligt at klage over de midlertidige 2022-vurderinger, men ifølge Vurderingsstyrelsen kan der være særlige tilfælde, hvor boligejeren kan få efterprøvet den foreløbige vurdering, hvis den afviger markant eller i øvrigt opfylder en række andre kriterier.  

Klage over foreløbig ejendomsvurdering for 2022

Det blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, at der forud for skatteomlægningen 1. januar 2024 skulle udsendes foreløbige vurderinger til alle landets boligejere. Formålet med skatteomlægningen er at sikre, at boligskatterne følger prisudviklingen på boligmarkedet.

Hvis man som borger er i en situation, som beskrevet nedenfor, bedes man anvende de skabeloner, der fremgår af Vurderingsportalen. Dette sikrer, at Vurderingsstyrelsen får de oplysninger, der er nødvendige for behandlingen af sagen.

Køb og salg
Hvis det i forbindelse med salg viser sig, at den handelspris, som fx en ejendomsmægler forventer at kunne sælge ejendommen til, afviger fra den foreløbige vurdering med mere end 20 pct., kan ejer rette henvendelse til Vurderingsstyrelsen og anmode om, at den foreløbige vurdering ændres til den forventede handelspris.

Det samme gælder for en køber, der køber ejendommen til en pris, der afviger mere end 20 pct. fra den foreløbige vurdering. Her har køberen ret til at få ændret den foreløbige vurdering til den pris, som ejendommen rent faktisk er handlet til.

Nybyg, ombygning og andre større ændringer
Hvis en boligejer for eksempel har lavet en ny bygning eller en ombygning, som har øget eller sænket ejendommens værdi, vil det i nogle tilfælde ikke været indregnet i den foreløbige vurdering. I sådan et tilfælde har boligejeren mulighed for at få ændret den foreløbige vurdering, hvis det kan dokumenteres, at ejendommen er blevet ændret i et omfang, så den almindeligvis ville blive omvurderet.

Fritagelse fra grundskyld eller undtagelse fra vurdering
Hvis en boligejer kan dokumentere, at der er en årsag til hel eller delvis fritagelse fra grundskyld eller undtagelse fra vurdering – og der ikke allerede er taget højde for det i den foreløbige vurdering – så kan den foreløbige vurdering blive ændret.

Grundværdi fastsat af domstol eller anden højere instans
Hvis en boligejer kan dokumentere, at en højere instans har fastsat boligens grundværdi til en bestemt størrelse pr. 1. januar 2022, så kan den foreløbige vurdering blive ændret. En højere instans kan for eksempel være et vurderingsankenævn, Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten eller en domstol.

Kilde: Vurderingsstyrelsen

Jylland: Beregning af fremtidig boligskat

Kommune Type Ejendomsvurdering  Boligskat i alt 2023 Boligskat i alt 2024 - nye købere Forskel
Billund Billigere hus 800.000 7.600 4.500 3.100
  Typisk hus 1.400.000 12.600 7.900 4.700
  Dyrere hus 2.500.000 17.100 14.200 2.900
Brønderslev Billigere hus 600.000 6.700 4.000 2.700
  Typisk hus 1.200.000 14.600 9.100 5.500
  Dyrere hus 2.100.000 20.100 14.500 5.600
Esbjerg Billigere hus 1.200.000 12.200 8.300 3.900
  Typisk hus 2.000.000 19.100 14.600 4.500
  Dyrere hus 3.300.000 24.500 22.900 1.600
Fanø Billigere hus 1.300.000 16.000 11.800 4.200
  Typisk hus 1.800.000 19.700 15.000 4.700
  Dyrere hus 2.800.000 22.600 21.600 1.000
Favrskov Billigere hus 1.100.000 12.100 7.600 4.500
  Typisk hus 2.200.000 22.000 16.800 5.200
  Dyrere hus 3.800.000 28.400 26.100 2.300
Fredericia Billigere hus 1.300.000 15.000 11.000 4.000
  Typisk hus 1.900.000 19.100 15.300 3.800
  Dyrere hus 3.000.000 25.600 20.700 4.900
Frederikshavn Billigere hus 600.000 8.200 4.400 3.800
  Typisk hus 1.300.000 14.400 9.700 4.700
  Dyrere hus 2.500.000 21.900 18.700 3.200
Haderslev Billigere hus 600.000 6.100 3.600 2.500
  Typisk hus 1.200.000 13.600 8.300 5.300
  Dyrere hus 2.300.000 21.200 16.100 5.100
Hedensted Billigere hus 1.000.000 9.300 5.800 3.500
  Typisk hus 1.500.000 14.000 9.400 4.600
  Dyrere hus 2.700.000 18.600 14.900 3.700
Herning Billigere hus 900.000 8.500 5.200 3.300
  Typisk hus 1.700.000 17.200 11.800 5.400
  Dyrere hus 3.000.000 23.300 17.900 5.400
Hjørring Billigere hus 500.000 7.000 3.800 3.200
  Typisk hus 1.200.000 14.200 9.100 5.100
  Dyrere hus 2.100.000 21.100 16.100 5.000
Holstebro Billigere hus 700.000 8.300 4.500 3.800
  Typisk hus 1.600.000 17.300 11.900 5.400
  Dyrere hus 2.900.000 23.400 18.400 5.000
Horsens Billigere hus 1.300.000 13.600 9.200 4.400
  Typisk hus 2.000.000 17.800 13.800 4.000
  Dyrere hus 3.300.000 25.600 20.400 5.200
Ikast-Brande Billigere hus 900.000 9.200 5.500 3.700
  Typisk hus 1.500.000 14.700 9.900 4.800
  Dyrere hus 2.500.000 19.400 14.500 4.900
Jammerbugt Billigere hus 500.000 6.000 3.200 2.800
  Typisk hus 1.000.000 12.000 6.800 5.200
  Dyrere hus 2.300.000 19.200 15.900 3.300
Kolding Billigere hus 1.200.000 13.500 8.700 4.800
  Typisk hus 2.000.000 20.300 15.600 4.700
  Dyrere hus 3.300.000 27.600 22.600 5.000
Lemvig Billigere hus 400.000 4.300 2.600 1.700
  Typisk hus 800.000 8.100 5.000 3.100
  Dyrere hus 1.700.000 15.800 11.700 4.100
Læsø Billigere hus 600.000 6.500 3.800 2.700
  Typisk hus 900.000 9.700 7.200 2.500
  Dyrere hus 1.600.000 10.800 13.000 -2.200
Mariagerfjord Billigere hus 600.000 7.600 4.100 3.500
  Typisk hus 1.200.000 15.400 9.600 5.800
  Dyrere hus 2.300.000 21.400 16.000 5.400
Morsø Billigere hus 300.000 3.400 2.100 1.300
  Typisk hus 700.000 7.000 4.300 2.700
  Dyrere hus 1.500.000 15.100 10.500 4.600
Norddjurs Billigere hus 600.000 7.700 4.700 3.000
  Typisk hus 1.100.000 12.800 9.100 3.700
  Dyrere hus 1.900.000 19.200 13.900 5.300
Odder Billigere hus 1.300.000 16.400 11.300 5.100
  Typisk hus 2.300.000 28.400 21.100 7.300
  Dyrere hus 3.700.000 34.800 26.100 8.700
Randers Billigere hus 1.000.000 11.000 8.000 3.000
  Typisk hus 1.800.000 20.300 14.500 5.800
  Dyrere hus 2.900.000 24.600 20.000 4.600
Rebild Billigere hus 800.000 7.900 4.400 3.500
  Typisk hus 1.800.000 16.200 12.800 3.400
  Dyrere hus 3.500.000 26.100 20.700 5.400
Ringkøbing-Skjern Billigere hus 600.000 6.900 4.000 2.900
  Typisk hus 1.200.000 13.500 8.700 4.800
  Dyrere hus 2.300.000 20.800 15.400 5.400
Samsø Billigere hus 700.000 7.400 4.900 2.500
  Typisk hus 1.200.000 10.100 7.400 2.700
  Dyrere hus 2.200.000 11.800 15.900 -4.100
Silkeborg Billigere hus 1.300.000 13.600 8.900 4.700
  Typisk hus 2.500.000 26.600 21.300 5.300
  Dyrere hus 4.200.000 34.300 32.300 2.000
Skanderborg Billigere hus 1.900.000 19.300 14.400 4.900
  Typisk hus 2.900.000 25.100 21.500 3.600
  Dyrere hus 4.700.000 33.800 30.100 3.700
Skive Billigere hus 400.000 4.100 2.300 1.800
  Typisk hus 1.000.000 9.900 6.100 3.800
  Dyrere hus 1.900.000 16.400 11.900 4.500
Struer Billigere hus 600.000 6.100 3.800 2.300
  Typisk hus 1.100.000 12.200 7.800 4.400
  Dyrere hus 1.700.000 16.800 11.300 5.500
Syddjurs Billigere hus 900.000 11.300 7.400 3.900
  Typisk hus 1.800.000 20.500 14.100 6.400
  Dyrere hus 3.100.000 27.600 24.100 3.500
Sønderborg Billigere hus 600.000 6.900 4.100 2.800
  Typisk hus 1.300.000 14.400 9.600 4.800
  Dyrere hus 2.400.000 22.800 17.100 5.700
Thisted Billigere hus 500.000 4.800 2.700 2.100
  Typisk hus 1.000.000 9.400 6.400 3.000
  Dyrere hus 2.100.000 17.400 13.900 3.500
Tønder Billigere hus 400.000 4.400 2.500 1.900
  Typisk hus 800.000 7.900 4.700 3.200
  Dyrere hus 1.400.000 12.600 8.200 4.400
Varde Billigere hus 600.000 7.700 4.800 2.900
  Typisk hus 1.200.000 13.700 9.100 4.600
  Dyrere hus 2.200.000 21.800 16.500 5.300
Vejen Billigere hus 700.000 6.800 3.900 2.900
  Typisk hus 1.100.000 10.900 6.900 4.000
  Dyrere hus 2.000.000 16.900 11.700 5.200
Vejle Billigere hus 1.200.000 13.100 8.400 4.700
  Typisk hus 2.100.000 22.700 17.200 5.500
  Dyrere hus 3.800.000 30.500 27.600 2.900
Vesthimmerlands Billigere hus 500.000 4.900 2.700 2.200
  Typisk hus 1.100.000 10.100 6.100 4.000
  Dyrere hus 2.200.000 16.700 13.600 3.100
Viborg Billigere hus 800.000 8.600 5.100 3.500
  Typisk hus 1.600.000 16.400 11.600 4.800
  Dyrere hus 2.900.000 25.300 19.300 6.000
Aabenraa Billigere hus 600.000 5.800 3.100 2.700
  Typisk hus 1.100.000 11.200 6.200 5.000
  Dyrere hus 2.100.000 18.400 12.000 6.400
Aalborg Billigere hus 1.200.000 13.100 7.100 6.000
  Typisk hus 2.300.000 21.900 16.600 5.300
  Dyrere hus 4.100.000 29.700 27.700 2.000
Aarhus Billigere hus 2.600.000 22.900 17.900 5.000
  Typisk hus 4.000.000 30.400 27.100 3.300
  Dyrere hus 7.100.000 47.700 48.500 -800

Beregning: Boligøkonom Lise Nytoft Bergmann, Nordea Kredit

Sjælland: Beregning af fremtidig boligskat

Kommune Type Ejendomsvurdering Boligskat i alt 2023 Boligskat i alt 2024 - nye købere Forskel
Albertslund Billigere hus 2.700.000 29.800 21.500 8.300
  Typisk hus 3.200.000 37.600 25.400 12.200
  Dyrere hus 4.300.000 52.700 35.100 17.600
Allerød Billigere hus 3.500.000 32.300 28.600 3.700
  Typisk hus 4.600.000 44.300 40.600 3.700
  Dyrere hus 6.700.000 51.500 51.000 500
Ballerup Billigere hus 3.400.000 42.300 31.600 10.700
  Typisk hus 4.600.000 50.600 42.200 8.400
  Dyrere hus 6.200.000 55.500 50.600 4.900
Bornholm Billigere hus 800.000 6.300 5.000 1.300
  Typisk hus 1.400.000 11.000 9.800 1.200
  Dyrere hus 2.500.000 17.500 19.000 -1.500
Brøndby Billigere hus 3.100.000 26.900 20.400 6.500
  Typisk hus 3.900.000 33.900 26.500 7.400
  Dyrere hus 5.300.000 39.700 33.300 6.400
Dragør Billigere hus 4.100.000 40.100 34.900 5.200
  Typisk hus 5.600.000 47.800 48.600 -800
  Dyrere hus 8.400.000 60.600 63.800 -3.200
Egedal Billigere hus 2.600.000 23.100 22.100 1.000
  Typisk hus 3.500.000 33.700 30.000 3.700
  Dyrere hus 4.900.000 41.700 37.600 4.100
Faxe Billigere hus 1.200.000 14.100 9.100 5.000
  Typisk hus 1.900.000 19.200 13.500 5.700
  Dyrere hus 2.900.000 23.200 17.800 5.400
Fredensborg Billigere hus 3.100.000 28.800 23.400 5.400
  Typisk hus 4.100.000 40.300 35.000 5.300
  Dyrere hus 6.300.000 52.400 49.600 2.800
Frederiksberg Billigere hus 9.600.000 67.600 55.200 12.400
  Typisk hus 14.200.000 82.000 93.300 -11.300
  Dyrere hus 21.100.000 104.800 175.300 -70.500
Frederikssund Billigere hus 1.800.000 25.100 17.300 7.800
  Typisk hus 2.800.000 34.400 28.100 6.300
  Dyrere hus 4.200.000 42.000 36.100 5.900
Furesø Billigere hus 4.000.000 32.800 31.000 1.800
  Typisk hus 5.500.000 44.800 44.000 800
  Dyrere hus 8.400.000 59.700 62.000 -2.300
Gentofte Billigere hus 7.500.000 46.900 53.100 -6.200
  Typisk hus 11.600.000 64.800 75.800 -11.000
  Dyrere hus 18.900.000 105.000 163.400 -58.400
Gladsaxe Billigere hus 4.000.000 35.800 30.800 5.000
  Typisk hus 5.800.000 45.200 44.000 1.200
  Dyrere hus 8.500.000 57.700 58.900 -1.200
Glostrup Billigere hus 3.300.000 36.700 26.600 10.100
  Typisk hus 4.400.000 40.400 34.200 6.200
  Dyrere hus 5.700.000 44.800 40.300 4.500
Greve Billigere hus 2.900.000 22.300 19.400 2.900
  Typisk hus 3.900.000 31.300 27.600 3.700
  Dyrere hus 5.500.000 36.600 36.400 200
Gribskov Billigere hus 2.000.000 23.900 20.200 3.700
  Typisk hus 2.800.000 30.200 26.300 3.900
  Dyrere hus 4.400.000 37.800 35.100 2.700
Guldborgsund Billigere hus 500.000 5.900 3.400 2.500
  Typisk hus 1.000.000 11.300 7.200 4.100
  Dyrere hus 1.900.000 19.400 15.200 4.200
Halsnæs Billigere hus 1.600.000 22.200 16.500 5.700
  Typisk hus 2.300.000 25.500 20.400 5.100
  Dyrere hus 3.500.000 29.400 27.300 2.100
Helsingør Billigere hus 2.900.000 33.700 27.800 5.900
  Typisk hus 4.300.000 42.400 38.100 4.300
  Dyrere hus 7.000.000 60.300 60.900 -600
Herlev Billigere hus 3.500.000 32.500 26.200 6.300
  Typisk hus 4.700.000 42.400 35.100 7.300
  Dyrere hus 6.300.000 47.700 43.100 4.600
Hillerød Billigere hus 2.600.000 26.700 19.800 6.900
  Typisk hus 3.900.000 36.000 28.900 7.100
  Dyrere hus 5.700.000 42.900 38.800 4.100
Holbæk Billigere hus 1.200.000 13.400 8.000 5.400
  Typisk hus 2.100.000 22.300 16.200 6.100
  Dyrere hus 3.600.000 30.100 25.300 4.800
Hvidovre Billigere hus 3.800.000 40.400 31.100 9.300
  Typisk hus 5.300.000 46.100 43.100 3.000
  Dyrere hus 7.400.000 51.400 53.600 -2.200
Høje-Taastrup Billigere hus 2.700.000 25.600 20.800 4.800
  Typisk hus 3.400.000 31.100 25.100 6.000
  Dyrere hus 4.800.000 38.900 32.000 6.900
Hørsholm Billigere hus 4.300.000 39.700 33.900 5.800
  Typisk hus 6.600.000 58.100 57.800 300
  Dyrere hus 11.200.000 95.700 85.200 10.500
Ishøj Billigere hus 2.500.000 25.400 18.000 7.400
  Typisk hus 3.100.000 31.800 23.000 8.800
  Dyrere hus 4.600.000 42.600 32.700 9.900
Kalundborg Billigere hus 800.000 10.500 6.500 4.000
  Typisk hus 1.300.000 17.100 10.700 6.400
  Dyrere hus 2.200.000 23.600 16.800 6.800
København Billigere hus 5.100.000 53.400 36.300 17.100
  Typisk hus 7.200.000 62.300 47.600 14.700
  Dyrere hus 10.500.000 69.500 64.000 5.500
Køge Billigere hus 2.200.000 20.300 15.200 5.100
  Typisk hus 3.200.000 26.900 21.500 5.400
  Dyrere hus 5.000.000 32.900 31.600 1.300
Lejre Billigere hus 1.800.000 23.600 16.900 6.700
  Typisk hus 2.600.000 27.800 21.800 6.000
  Dyrere hus 4.100.000 33.600 30.200 3.400
Lolland Billigere hus 300.000 3.900 2.400 1.500
  Typisk hus 600.000 6.600 4.100 2.500
  Dyrere hus 1.300.000 13.300 10.000 3.300
Lyngby-Taarbæk Billigere hus 5.700.000 42.900 45.100 -2.200
  Typisk hus 7.700.000 59.400 59.800 -400
  Dyrere hus 11.100.000 76.000 77.900 -1.900
Næstved Billigere hus 1.100.000 13.000 8.400 4.600
  Typisk hus 1.800.000 20.800 14.200 6.600
  Dyrere hus 3.000.000 25.800 20.600 5.200
Odsherred Billigere hus 800.000 11.100 6.300 4.800
  Typisk hus 1.300.000 16.200 9.800 6.400
  Dyrere hus 2.200.000 21.600 15.400 6.200
Ringsted Billigere hus 1.500.000 16.900 11.300 5.600
  Typisk hus 2.400.000 22.700 17.100 5.600
  Dyrere hus 3.900.000 28.900 23.800 5.100
Roskilde Billigere hus 2.300.000 28.700 19.400 9.300
  Typisk hus 4.000.000 37.200 30.400 6.800
  Dyrere hus 6.700.000 49.000 49.000 0
Rudersdal Billigere hus 5.200.000 52.500 52.500 0
  Typisk hus 7.400.000 66.700 67.000 -300
  Dyrere hus 12.000.000 93.800 97.200 -3.400
Rødovre Billigere hus 3.400.000 35.500 29.700 5.800
  Typisk hus 4.900.000 46.100 42.500 3.600
  Dyrere hus 7.000.000 54.300 55.800 -1.500
Slagelse Billigere hus 1.000.000 12.300 7.700 4.600
  Typisk hus 1.700.000 19.100 13.400 5.700
  Dyrere hus 2.900.000 26.200 21.200 5.000
Solrød Billigere hus 2.700.000 26.100 21.700 4.400
  Typisk hus 3.900.000 35.000 32.100 2.900
  Dyrere hus 6.200.000 51.600 47.300 4.300
Sorø Billigere hus 1.000.000 12.300 6.800 5.500
  Typisk hus 1.700.000 18.200 11.900 6.300
  Dyrere hus 3.200.000 29.400 23.600 5.800
Stevns Billigere hus 1.100.000 14.000 8.200 5.800
  Typisk hus 1.900.000 19.800 14.500 5.300
  Dyrere hus 3.500.000 28.900 27.700 1.200
Tårnby Billigere hus 4.000.000 35.200 31.000 4.200
  Typisk hus 5.200.000 38.500 40.600 -2.100
  Dyrere hus 7.200.000 45.100 50.800 -5.700
Vallensbæk Billigere hus 3.100.000 30.900 24.900 6.000
  Typisk hus 3.800.000 38.700 33.300 5.400
  Dyrere hus 5.300.000 49.100 43.900 5.200
Vordingborg Billigere hus 800.000 9.700 6.400 3.300
  Typisk hus 1.400.000 16.100 11.100 5.000
  Dyrere hus 2.400.000 23.000 18.500 4.500

Beregning: Boligøkonom Lise Nytoft Bergmann, Nordea Kredit

Fyn: Beregning af fremtidig boligskat

Kommune Type Ejendoms-vurdering 2023 Boligskat i alt 2023 Boligskat i alt 2024 - nye købere Forskel
Assens Billigere hus 700.000 7.700 4.600 3.100
  Typisk hus 1.200.000 12.500 7.800 4.700
  Dyrere hus 2.000.000 18.200 13.000 5.200
Faaborg-Midtfyn Billigere hus 700.000 7.800 4.300 3.500
  Typisk hus 1.200.000 12.600 7.500 5.100
  Dyrere hus 2.200.000 19.200 13.600 5.600
Kerteminde Billigere hus 1.000.000 13.200 7.600 5.600
  Typisk hus 1.700.000 20.300 12.300 8.000
  Dyrere hus 2.900.000 26.400 21.900 4.500
Langeland Billigere hus 400.000 4.600 2.600 2.000
  Typisk hus 700.000 7.400 4.500 2.900
  Dyrere hus 1.400.000 14.000 9.700 4.300
Middelfart Billigere hus 900.000 8.700 5.100 3.600
  Typisk hus 1.800.000 15.800 12.000 3.800
  Dyrere hus 3.400.000 24.500 20.500 4.000
Nordfyns Billigere hus 700.000 8.600 4.800 3.800
  Typisk hus 1.300.000 15.600 10.400 5.200
  Dyrere hus 2.300.000 22.000 16.400 5.600
Nyborg Billigere hus 800.000 10.100 5.900 4.200
  Typisk hus 1.400.000 18.500 11.000 7.500
  Dyrere hus 2.500.000 22.900 18.400 4.500
Odense Billigere hus 1.600.000 15.800 10.800 5.000
  Typisk hus 2.600.000 20.800 16.400 4.400
  Dyrere hus 4.400.000 25.600 27.900 -2.300
Svendborg Billigere hus 1.100.000 10.800 7.100 3.700
  Typisk hus 1.900.000 18.300 13.900 4.400
  Dyrere hus 3.500.000 26.900 26.300 600
Ærø Billigere hus 500.000 5.400 3.300 2.100
  Typisk hus 900.000 7.300 5.900 1.400
  Dyrere hus 1.600.000 11.500 10.800 700

Beregning: Boligøkonom Lise Nytoft Bergmann, Nordea Kredit