Prøv boligbarometret: Skal du betale mindre i boligskat?

Prøv det digitale boligbarometer for at finde ud, om du har lille en stor sandsynlighed for at betale lavere boligskat.  

Overblik: De nye boligskatteregler

Lavere boligskat for de fleste, selvom ejendomsvurderingerne er steget

Med de nye boligskatteregler vil boligskatten følge værdien af din ejendom, så den stiger og falder i takt med din ejendomsvurdering.

Til gengæld sænkes skatteprocenten så meget, at 4 ud af 5 boligejere skal betale mindre i boligskat i 2024. Derudover har Folketinget vedtaget en række andre tiltag, der beskytter din boligøkonomi:

Lavere skattesatser

Som boligejer betaler du 2 typer boligskat: Ejendomsværdiskat og grundskyld. Boligskatterne beregnes som en procentdel (skattesats) af din seneste offentlige ejendomsvurdering.

Men inden skatterne beregnes, trækker vi 20 % fra din vurdering. Der er nemlig vedtaget et såkaldt forsigtighedsprincip, der tager højde for den naturlige usikkerhed, der altid vil være, når vi vurderer en ejendom.

Ejendomsværdiskat

Din ejendomsværdiskat bliver beregnet som en procentdel af værdien af hele din ejendom (hus og grund). I 2024 bliver skattesatsen på den almindelige ejendomsværdiskat næsten halveret, idet den falder fra 0,92 til 0,51 %.

I dag betaler ejerne af de dyreste huse en højere ejendomsværdiskat af den del af boligens værdi, der ligger over 3,04 mio. kr. I 2024 stiger grænsen (progressionsgrænsen) til 9,2 mio. kr. Desuden bliver taksten for ejendomsværdiskatten af værdien over progressionsgrænsen mere end halveret, nemlig fra 3 til 1,4 %.

Grundskyld

Din grundskyld bliver beregnet som en promille af ejendommens grundværdi – altså hvor meget din grund er vurderet til at være værd i ubebygget stand. Det er din kommune, der fastsætter grundskyldspromillen.

I 2024 bliver grundskyldspromillen sat ned i alle kommuner. I øjeblikket er den gennemsnitlige grundskyldspromille i Danmark på 27 (altså 2,7 %). Den bliver sat ned til 7,4 promille (altså 0,74 %) i gennemsnit.

Hvis din samlede boligskat stiger ved overgangen til de nye skatteregler, får du en skatterabat. Hvis skatten efterfølgende stiger yderligere, kan du indefryse stigningen og vente med at betale, til du sælger din ejendom.

Læs mere om skatterabat og indefrysning under "Indefrysningslån til fremtidige skattestigninger" længere nede på siden.

Se din nye boligskat på forskudsopgørelsen for 2024

Du kan se, hvad de nye regler betyder for din boligskat, når du får din forskudsopgørelse for 2024. Den er klar i midten af november 2023.

Med de nye skatteregler bliver hele din boligskatteopkrævning samlet i staten. Det betyder, at grundskylden fra 2024 bliver opkrævet via din årsopgørelse – i stedet for via en særskilt opkrævning fra kommunen.

Skatterabat

Hvis din samlede boligskat stiger på grund af de nye skatteregler, vil du få en skatterabat.

Den sikrer, at du som boligejer ikke kommer til at betale mere i boligskat i 2024 med de nye boligskatteregler, end du skulle have betalt med de nuværende regler.

Rabatten udgør forskellen mellem det, du skal betale i 2024 med de nye regler, og det, du skulle have betalt i 2024, hvis de nuværende regler var videreført.

I de nuværende regler er der skattestop på ejendomsværdiskatten og skatteloft på grundskylden. Skatteloftet betyder, at grundskylden kan stige lidt hvert år. Det kan den også fra 2023 til 2024. En særlig regel om stigningsbegrænsning gør dog, at grundskylden kun kan stige med 2,8 % fra 2023 til 2024.

Rabatten beregnes ved overgangen til de nye regler i 2024 og fortsætter i kroner og øre, så længe du ejer ejendommen. Hvis boligskatten stiger på et senere tidspunkt, får du ikke mere i rabat. I stedet kan du indefryse stigningen med et lån, som du først skal betale tilbage, når du sælger din ejendom. Hvis boligskatten senere falder, får du ikke mindre i rabat.

Læs mere om indefrysning længere nede på siden.

Skatterabatten bortfalder, når du sælger

Hvis du sælger, kan en ny ejer ikke overtage rabatten, medmindre salget sker til ægtefælle. Du kan heller ikke tage den med, hvis du køber en ny bolig.

Læs, hvad du skal være opmærksom på, hvis du skal købe ny bolig omkring årsskiftet 2023/2024.

Se din nye boligskat på forskudsopgørelsen for 2024

Du kan se, hvad de nye regler betyder for din boligskat, når du får din forskudsopgørelse for 2024. Den er klar i midten af november 2023.

Med de nye skatteregler bliver hele din boligskatteopkrævning samlet i staten. Det betyder, at grundskylden fra 2024 bliver opkrævet via din årsopgørelse – i stedet for via en særskilt opkrævning fra kommunen.

Indefrysningslån til fremtidige skattestigninger

Med de nye regler vil ejendomsværdiskatten og grundskylden følge de offentlige ejendomsvurderinger. Hvis din ejendomsvurdering – og dermed boligskatterne – stiger fra 2024, kan du indefryse stigningerne.

Indefrysningen gives som et lån med renter. Det betyder, at du kan vente med at betale både stigningen og renterne, til du sælger din bolig. Du kan også vælge at indfri lånet helt eller delvist på et tidligere tidspunkt – eller fravælge lån i et eller flere indkomstår.

Indtil 2024 kan du indefryse stigninger i din grundskyld. Med de nye regler kan du fra 2024 indefryse stigninger i både ejendomsværdiskat og grundskyld. Frem til og med 2023 er indefrysningen af grundskyld rentefri.

Du overflyttes automatisk, hvis du allerede indefryser din grundskyld

Hvis du hidtil har indefrosset din grundskyld, vil låneordningen automatisk fortsætte. Vær opmærksom på, at med de nye regler indefryser du fra 2024 eventuelle stigninger i både ejendomsværdiskat og grundskyld – og der kommer løbende renter på lånet.

Fra 2024 kan du til- og fravælge indefrysning via din forskudsopgørelse. Hvis du ønsker at tilbagebetale hele eller dele af lånet, kan du lave en frivillig indbetaling på TastSelv på skat.dk. Der kan du også følge med i, hvor meget du har lånt, tilbagebetalt osv.

Når du sælger din bolig, får du automatisk en opkrævning af lånet.

Pensionistlån flytter til staten

Pensionister kan optage et lån med renter til betaling af deres grundskyld. I 2024 overgår ordningen til Skatteforvaltningen, men vilkårene er i hovedtræk de samme.

Læs mere om pensionistlån