Sådan sikrer du dig en skatterabat ved boligskattereformen

Mange boligejere vil få en skatterabat, når boligskattereformen træder i kraft. Se, hvad du skal være opmærksom på her.

Boligøkonom Lise Nytoft Bergmann

Artiklen er skrevet af Lise Nytoft Bergmann, som er chefanalytiker og boligøkonom for Nordea Kredit. Hendes fokusområde er bolig- og rentemarkedet, og gennem statistik og analyse deler hun ud af sin viden om emner, der har betydning for danske boligejere og potentielle boligkøbere.

Den 1. januar 2024 træder boligskattereformen i kraft, og boligejere, der oplever stigende boligskatter, vil under visse forudsætninger få en skatterabat. Artiklen giver en beskrivelse af, hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med skatterabatten. Det er dog vigtigt at understrege, at de nye regler endnu ikke er endeligt vedtaget af Folketinget, og at de derfor kan ende med at blive udformet anderledes end beskrevet her.

Hvem kan få en skatterabat?

De nye boligskatteregler er en del af det politiske forlig "Tryghed om boligbeskatningen", der blev indgået i 2017. En vigtig del af forliget er muligheden for at få en skatterabat, hvis de samlede boligskatter stiger ved overgangen til det nye system. Det vil gøre sig gældende for ca. en ud af tre boligejere, mens de resterende ca. to ud af tre boligejere ikke forventes at opleve stigende boligskatter, og derfor heller ikke vil modtage en skatterabat. De betingelser, der skal opfyldes, før man får glæde af skatterabatten, afhænger af, om der er tale om en eksisterende eller nybygget bolig.

Læs også: Den nemme guide til opkonvertering af boliglån

Hvilke regler skal opfyldes, før eksisterende boligejere får en skatterabat?

Eksisterende boligejere kan få en skatterabat, hvis de samlede boligskatter for den enkelte bolig, dvs. både ejendomsværdiskatten og grundskylden, stiger ved overgangen til de nye boligskatteregler i 2024. Konkret udgøres skatterabatten af forskellen mellem det, man betaler i ejendomsværdiskat og grundskyld i alt i 2024 ved anvendelse af de nye skatteregler, og det, man skulle have betalt i ejendomsværdiskat og grundskyld i 2024 ved anvendelse af de skatteregler, der gælder i 2023.

Udgør de samlede boligskatter fx 20.000 kr. efter de nugældende regler i 2024, men 25.000 kr. efter de nye regler, vil man få en skatterabat på 5.000 kr. Rabatten videreføres i kroner og øre, så længe du ejer boligen, og den reguleres ikke for inflation eller øvrige ændringer i samfundet. Det betyder, at hvis boligskatterne efter de nye regler stiger til fx 26.000 kr. i 2025, vil boligejeren fortsat kunne trække 5.000 kr. fra regningen og dermed slippe med en betaling på 21.000 kr.

Skatterabatten er ikke et lån, og den skal derfor ikke betales tilbage, den dag boligen skal sælges.

Læs også: Højsæson for sommerhuse: Sådan kan købet finansieres

Personer, der køber bolig efter 1. januar 2024, får ikke skatterabatten. Det skyldes, at nye købere vil kunne indrette deres boligøkonomi efter de nye regler. Man skal altså stå som ejer af boligen inden denne dato, hvis man vil have gavn af skatterabatten. Den 1. januar 2024 bliver således en vigtig skæringsdato, og det kan betyde mange handler i de dele af landet, hvor boligskatterne forventes at stige i månederne, inden skattereformen træder i kraft. Omvendt kan man forvente færre handler i perioden efter særligt på ejerlejlighedsmarkedet i de store byer, hvor vi forventer, at relativt mange boligejere vil få glæde af skatterabatten.

Hvilke regler skal opfyldes, før man kan få skatterabat, hvis man bygger nyt?

For at få glæde af skatterabatten på både ejendomsværdiskat og grundskyld skal man stå som ejer af boligen senest 31. december 2023, og byggeriet skal være færdigmeldt til kommunen senest 1. januar 2024.

Hvis det nye hus ikke er færdigmeldt senest 1. januar 2024, har man ikke mulighed for at få rabat på ejendomsværdiskatten. Hvis man har overtaget grunden senest 31. december, har man dog fortsat mulighed for at få skatterabat på grundskylden, også selvom det nye hus eller byggeprojektet først er færdigt efter 1. januar 2024.

Hvilke regler skal opfyldes, før man kan få skatterabat, hvis man bygger om?

Hvis man har foretaget en omfattende ombygning af sin bolig, kan der være grundlag for en omvurdering, men hvis ombygningen skal være en del af skatterabatten, kræver det, at ombygningen er færdigmeldt til kommunen senest 1. januar 2024.

Hvis ombygningen først står færdig efter 1. januar 2024, er man dog stadig omfattet af skatterabatten på både grundskyld og ejendomsværdiskat, men i det tilfælde beregnes rabatten kun på værdien af bolig, som den fremstod inden ombygningen. Det betyder, at den samlede boligskat formentlig vil stige, når ombygningen står færdig.

Se Nordeas forventninger til F1-, F3- og F5-renten ved den kommende refinansiering af rentetilpasningslån i august

Hvilke regler skal opfyldes, før man kan få skatterabat, hvis man køber et projektsalg?

Man skal have overtaget et projektsalg  senest 31. december 2023, og byggeriet skal være færdigmeldt til kommunen senest 1. januar 2024, før man kan få glæde af skatterabatten. Og det er begge betingelser, der skal være opfyldt, før skatterabatten kan komme i spil. Det er overtagelsesdatoen på købskontrakten eller tinglyste skøder, der afgør, hvornår en bolig er overtaget.

Hvis man køber en projektbolig i 2022 eller 2023, men først overtager den efter 31. december 2023, er man således ikke omfattet af skatterabatten, og man skal derfor betale den ejendomsværdiskat og grundskyld, der beregnes ud fra de nye regler. I de dyre områder af landet kan det være et stort beløb, der er tale om.

Vurderingsportalen: Viden om boligskat

Boligøkonom Lise Nytoft Bergmann har udarbejdet artiklen med hjælp fra Vurderingsstyrelsens hjemmeside, hvor man kan læse meget mere om den kommende boligskattereform.