Udregning: Se grundskylden i din kommune i 2023

I 14 kommuner vil husejerne opleve stigende grundskyld i 2023. I de øvrige 84 kommuner skal en gennemsnitlig husejer betale det samme i grundskyld i 2023 som i 2022. Se beløbet i din kommune her. 

Lise Nytoft Bergmann

Artiklen er skrevet af Lise Nytoft Bergmann, som er chefanalytiker og boligøkonom for Nordea Kredit. Hendes fokusområde er bolig- og rentemarkedet, og gennem statistik og analyse deler hun ud af sin viden om emner, der har betydning for danske boligejere og potentielle boligkøbere.

I 14 kommuner vil husejerne opleve stigende grundskyld i 2023

Tager man udgangspunkt i en gennemsnitlig husejer, så stiger grundskylden i 14 ud af landets 98 kommuner i 2023. I de øvrige 84 kommuner skal en gennemsnitlig husejer betale det samme i grundskyld i 2023 som i 2022, da de allerede beskattes af den fulde værdi af deres bolig.

Det er husejerne i kommunerne nord for København, der vil opleve den største stigning i grundskylden i 2023. På Frederiksberg stiger regningen til grundskyld med 1.610 kr. i 2023, mens den i Gentofte og Rudersdal stiger med hhv. 1.140 kr. og 1.010 kr.

Boligejerne i landets yder- og landkommuner går dog ikke fri. Eksempelvis vil en gennemsnitlig husejer i Svendborg få en ekstraregning på 280 kr., mens husejerne i Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og på Læsø skal af med 170 kr. mere i 2023, end de betaler i dag.

Kommune Grundskyld 2022 Grundskyld 2023 Forskel
Frederiksberg 57.250 58.860 1.610
Gentofte 40.870 42.010 1.140
Rudersdal 51.960 52.970 1.010
Favrskov 10.380 10.670 290
Svendborg 9.840 10.120 280
Kalundborg 9.740 10.020 280
Horsens 9.040 9.300 260
Ikast-Brande 6.110 6.280 170
Ringkøbing-Skjern 6.050 6.220 170
Læsø 5.840 6.010 170
Guldborgsund 5.720 5.880 160
Lyngby-Tårbæk 42.460 42.610 150
Lolland 4.120 4.230 110
Herlev 25.200 25.280 80

Kilde: Nordea Kredit

Regningen til grundskyld beregnes som grundskyldspromillen ganget med grundens værdi. Grundskyldspromillen fastsættes af kommunen og udgør til og med 2023 mellem 16 og 34 promille.

Grundens værdi opgøres i øjeblikket som den seneste offentlige ejendomsvurdering (fra 2011) fratrukket 2,5 pct. Grundvurderingerne blev dog sat voldsomt op i årene før, det nuværende ejendomsvurderingssystem blev suspenderet, og eftersom grundskylden højst må stige med 7 pct. om året, beskattes mange boligejere stadig af et lavere beløb end den officielle grundværdi.

Det beløb, som boligejerne i stedet beskattes af, kaldes ”beregningsgrundlaget for grundskylden” eller ”grundskatteloftsværdien”. I 2023 udgør reguleringssatsen 2,8 pct.

Kilde: Nordea Kredit

Stigninger i grundskylden kan indefryses

Selvom grundskylden stiger for nogle husejere, behøver de ikke at bekymre sig om budgettet lige nu. Ved boligskatteforliget i 2017 valgte politikerne nemlig at indføre en ordning, så eventuelle stigninger i grundskylden efter 2017 indefryses.

Frem til midten af 2021 var der tale om en tvungen ordning, men siden da har indefrysningen været frivillig, og boligejerne kan i dag selv vælge, om de ønsker at betale den årlige stigning i boligskatterne med det samme, eller om den skal indefryses, til (senest) den dag boligen sælges.

Ønsker man at undersøge, hvor stor en gæld man allerede har oparbejdet, kan man tjekke årsopgørelsen for kommunale ejendomsskatter eller den seneste ejendomsskattebillet. Begge dokumenter er sendt til e-Boks med den lokale kommune som afsender.

Debat | Hurtige investeringer er fortid på boligmarkedet

Hvis man ønsker at afmelde sig ordningen, kan man klikke ind på borger.dk. Vælger man at framelde sig, skal man dog både betale det indefrosne beløb, man allerede skylder, og kommende stigninger i grundskylden. Man skal også være opmærksom på, at man ikke kan fortryde sin beslutning og få det indefrosne beløb retur. Man kan dog godt på et senere tidspunkt beslutte at indgå i ordningen igen, hvorefter fremtidige betalinger vil blive indefrosset.

Man skal også huske på, at eventuelle medejere af ejendommen selv skal framelde sig, hvis de ønsker det, da det alene er den enkelte boligejers andel af grundskylden, som man afmelder.

Efterreguleringer vil forekomme

I 2021, 2022 og 2023 skal grundskylden beregnes på baggrund af vurderingen fra 2020, men da mange boligejere endnu ikke har modtaget deres 2020-vurdering, benytter SKAT de gamle vurderinger fra 2011 som erstatning.

Da grundpriserne er steget siden 2011, vil mange boligejere dog blive opkrævet et for lille beløb ved brug af de gamle vurderinger, og de har derfor udsigt til en efterregulering, når 2020-vurderingen foreligger.

SKAT vurderer selv, at ca. 1,1 mio. boligejere skal betale mere i grundskyld ved brug af 2020-vurderingen, og at regningen for efterreguleringen løber op i over 5.000 kr. for ca. 138.000 boligejere. Eventuelle efterregninger kan dog indefryses på samme vilkår som øvrige stigninger i boligskatterne.

Læs mere om efterreguleringen i vores artikel fra 2021 her: Nye vurderinger sender ekstraregning til boligejerne

Grundskylden er højest i og omkring hovedstaden

Det er boligejerne i og omkring hovedstaden, der betaler den højeste grundskyld. Husejerne på Frederiksberg topper listen med en grundskyld på 58.860 kr. for en gennemsnitlig husejer i 2023 stærkt forfulgt af husejere i Rudersdal, København, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Gentofte, der alle betaler over 40.000 kr. om året. Dertil kommer ejendomsværdiskat, hvis de samlede boligskatter skal beregnes.

Siden 2003 er boligejerne blevet beskattet af den laveste værdi af:

1) ejendomsvurderingen fra 2001
2) ejendomsvurderingen fra 2002 + 5 pct.
3) den seneste vurdering (p.t. 1. oktober 2011)

Det skyldes skattestoppet, der blev indført af daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen. Da ejendomsvurderingerne overordnet set er steget, siden skattestoppet blev implementeret, har langt de fleste boligejere betalt det samme beløb i ejendomsværdiskat siden 2003. Dog med den undtagelse, at skattesatsen blev sænket fra 1 pct. til 0,92 pct. fra 2021.

På landsplan betaler en gennemsnitlig boligejer 10.030 kr. i ejendomsværdiskat, men der er store kommunale forskelle. Fx betaler en gennemsnitlig husejer i Gentofte kommune 26.670 kr. i ejendomsværdiskat, mens beløbet ”kun” udgør 4.880 kr. i Lolland kommune.

Ejendomsværdiskatten indgår i boligejernes skatteopgørelse, hvorfor boligejerne betaler regningen ved at få et mindre beløb udbetalt hver måned.

Kilde: Nordea Kredit

I den anden ende af spektret ligger Morsø, Tønder og Vesthimmerlands kommune, hvor grundskylden er under 3.500 kr. om året. Der er således store geografiske forskelle:

Kommune Grundskyld 2022 Grundskyld 2023 Forskel
Frederiksberg 57.250 58.860 1.610
Rudersdal 51.960 52.970 1.010
København 45.360 45.360 0
Hørsholm 43.460 43.460 0
Lyngby-Tårbæk 42.460 42.610 150
Gentofte 40.870 42.010 1.140
Helsingør 31.170 31.170 0
Gladsaxe 30.390 30.390 0
Hvidovre 30.280 30.280 0
Ballerup 29.770 29.770 0
Rødovre 29.250 29.250 0
Dragør 28.570 28.570 0
Albertslund 26.100 26.100 0
Furesø 25.750 25.750 0
Herlev 25.200 25.280 80
Fredensborg 24.620 24.620 0
Tårnby 22.860 22.860 0
Allerød 22.810 22.810 0
Vallensbæk 22.730 22.730 0
Glostrup 22.550 22.550 0
Roskilde 21.810 21.810 0
Solrød 20.480 20.480 0
Aarhus 19.760 19.760 0
Frederikssund 19.700 19.700 0
Ishøj 18.450 18.450 0
Egedal 18.390 18.390 0
Gribskov 17.910 17.910 0
Brøndby 17.900 17.900 0
Hillerød 17.510 17.510 0
Høje-Taastrup 16.810 16.810 0
Lejre 14.960 14.960 0
Greve 14.620 14.620 0
Odder 14.330 14.330 0
Skanderborg 14.130 14.130 0
Silkeborg 13.960 13.960 0
Halsnæs 13.880 13.880 0
Køge 12.750 12.750 0
Ringsted 11.050 11.050 0
Odense 10.920 10.920 0
Holbæk 10.880 10.880 0
Vejle 10.850 10.850 0
Aalborg 10.660 10.660 0
Syddjurs 10.650 10.650 0
Sorø 10.530 10.530 0
Næstved 10.500 10.500 0
Favrskov 10.380 10.670 290
Odsherred 10.180 10.180 0
Fanø 10.090 10.090 0
Kerteminde 10.050 10.050 0
Fredericia 9.870 9.870 0
Svendborg 9.840 10.120 280
Vordingborg 9.800 9.800 0
Kalundborg 9.740 10.020 280
Slagelse 9.710 9.710 0
Stevns 9.640 9.640 0
Kolding 9.530 9.530 0
Randers 9.520 9.520 0
Horsens 9.040 9.300 260
Esbjerg 8.960 8.960 0
Faxe 8.690 8.690 0
Nyborg 8.390 8.390 0
Frederikshavn 8.260 8.260 0
Viborg 7.700 7.700 0
Varde 7.700 7.700 0
Herning 7.380 7.380 0
Holstebro 7.110 7.110 0
Nordfyns 6.990 6.990 0
Bornholm 6.960 6.960 0
Sønderborg 6.820 6.820 0
Mariagerfjord 6.740 6.740 0
Hjørring 6.600 6.600 0
Faaborg-Midtfyn 6.210 6.210 0
Middelfart 6.120 6.120 0
Ikast-Brande 6.110 6.280 170
Ringkøbing-Skjern 6.050 6.220 170
Læsø 5.840 6.010 170
Rebild 5.830 5.830 0
Guldborgsund 5.720 5.880 160
Brønderslev-Dronninglund 5.670 5.670 0
Ærø 5.650 5.650 0
Struer 5.440 5.440 0
Assens 5.340 5.340 0
Samsø 5.320 5.320 0
Haderslev 5.160 5.160 0
Norddjurs 5.160 5.160 0
Jammerbugt 5.010 5.010 0
Hedensted 4.730 4.730 0
Langeland 4.300 4.300 0
Billund 4.210 4.210 0
Lolland 4.120 4.230 110
Lemvig 3.900 3.900 0
Aabenraa 3.790 3.790 0
Thisted 3.780 3.780 0
Vejen 3.720 3.720 0
Skive 3.670 3.670 0
Vesthimmerlands 3.420 3.420 0
Tønder 3.210 3.210 0
Morsø 3.080 3.080 0

Kilde: Nordea Kredit