Kommuneplan

Før du køber bolig eller bygger nyt, er det en god idé at sætte sig ind i kommuneplanen for dit kommende nabolag.

Det er i kommuneplanen, at kommunes politiske strategi tegner rammen for lokalplanlægningen.

Man anvender også kommuneplanen i byggesagsbehandling, hvis der ikke er en lokalplan for det pågældende område.

Kommuneplanen skal ses som kommunens overordnede plan og visioner om byens fysiske udvikling i en række bydele, bysamfund og landområder. Herunder fremgår altså retningslinjer for kommunens udvikling, planmålene for bydelene og landområderne samt de væsentlige arealanvendelser til bl.a.:

  • eksisterende og fremtidige boligområder, fritidshusområder og landbrugsområder
  • erhvervsområder og detailhandel
  • idrætsanlæg og naturområder
  • veje og anden infrastruktur

Det betyder, at der i kommuneplanen findes retningslinjer for tæthed og anvendelse for bebyggelse, men at planen samtidig skal sørge for bevarelse af kulturhistorisk arv, landskab og natur.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere?

Med mere end 140 butikker er der altid en lokal mægler, som står klar til at rådgive dig og svare på dine spørgsmål.

Kender du værdien af din egen bolig?

Inden du træffer den endelige beslutning om at sætte din bolig til salg, vil du måske gerne vide, hvad du kan få for din bolig. Med BoligSkøn får du et statistisk beregnet skøn af din boligs værdi på et øjeblik ved at svare på 5 spørgsmål om boligens stand. Vil du have en præcis salgsvurdering, kan du få en af os - gratis og uforpligtende.