Kommuneplan

Før du køber bolig eller bygger nyt, er det en god idé at sætte sig ind i kommuneplanen for dit kommende nabolag.

Det er i kommuneplanen, at kommunes politiske strategi tegner rammen for lokalplanlægningen.

Man anvender også kommuneplanen i byggesagsbehandling, hvis der ikke er en lokalplan for det pågældende område.

Kommuneplanen skal ses som kommunens overordnede plan og visioner om byens fysiske udvikling i en række bydele, bysamfund og landområder. Herunder fremgår altså retningslinjer for kommunens udvikling, planmålene for bydelene og landområderne samt de væsentlige arealanvendelser til bl.a.:

  • eksisterende og fremtidige boligområder, fritidshusområder og landbrugsområder
  • erhvervsområder og detailhandel
  • idrætsanlæg og naturområder
  • veje og anden infrastruktur

Det betyder, at der i kommuneplanen findes retningslinjer for tæthed og anvendelse for bebyggelse, men at planen samtidig skal sørge for bevarelse af kulturhistorisk arv, landskab og natur.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere?

Med omkring 150 butikker er der altid en lokal mægler, som står klar til at rådgive dig og svare på dine spørgsmål.

Hvad er din bolig værd?

Inden du tager den endelige beslutning om at sætte din bolig til salg, vil du måske også gerne vide lidt om, hvad du kan få for din bolig. Indtast din adresse og få et uforpligtende boligskøn af din bolig ud fra statistiske beregninger. Se også hvordan dine egne indsigter om din boligs stand, beliggenhed og energiniveau kan påvirke værdien.