Grundejerforening

Er du grundejer – eller på vej til at blive det? Her kan du blive klogere på, hvad en grundejerforening er, hvilke opgaver foreningen har samt dine forpligtigelser som grundejer.

Hvad er en grundejerforening?

En grundejerforening er en sammenslutning af grundejere i et bestemt område, der har til formål at varetage grundejernes interesser og herved medvirke til, at området udvikler sig på bedst mulig vis.

Til forskel for mange andre foreninger, er der i en grundejerforening ofte tvunget medlemskab, hvis man ejer en ejendom i foreningens område. Pligten til medlemskab kan være indskrevet i lokalplanen for området, eller der kan være en tinglyst servitut på selve grunden om, at man som ejer af denne automatisk er medlem af en bestemt grundejerforening.

I Danmark skal alle grundejerforeninger overholde den almindelige foreningsret, hvilket bl.a. vil sige, at der er krav om, at der afholdes generalforsamlinger i foreningen samt at foreningen skal have et sæt vedtægter, som den enkelte grundejer skal have adgang til. Gennem generalforsamlingerne har grundejerne derfor mulighed for at få indflydelse på grundejerforeningens beslutninger.

Grundejerforeningens opgaver og bestemmelser

Grundejerforeningens opgave er at varetage grundejernes interesser og står typisk for vedligeholdelse af områdets fællesarealer, vej- og trafikforhold, affaldshåndtering, naturfredning m.m.

Samtidig er grundejerforeningen grundejernes repræsentant i forhold til kommunen og andre offentlige myndigheder. Foreningen har derfor ret til at blive hørt, hvis der skal ske udarbejdelse eller ændring af lokalplaner eller kommuneplaner.

Der er ikke nogen klare retningslinjer for, hvad en grundejerforening har bemyndigelse til at bestemme, da foreningen i realiteten kan bestemme alt, der vedtages af et flertal generalforsamlingerne og indskrives i foreningens vedtægter.

Da den enkelte grundejerforening har sine egne vedtægter og bestemmelser, er det også forskelligt fra forening til forening, hvad det koster at være medlem.

Dine forpligtigelser som grundejer

Som grundejer er det din opgave at følge grundejerforeningens regler og vedtægter, og som medlem af en forening er det derfor dit ansvar at sørge for, at du overholder de beslutninger, der træffes på foreningens ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.

Som boligkøber bør du altid sørge for at få vedtægter, referater fra generalforsamlinger, budgetter og regnskaber udleveret af sælgers ejendomsmægler, så du kender til de forpligtigelser, der, som kommende grundejer i den pågældende grundejerforening, følger med grunden og ejendommen. Der vil som hovedregel være pålagt nogle omkostninger i forbindelse med medlemskabet.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere?

Med mere end 140 butikker er der altid en lokal mægler, som står klar til at rådgive dig og svare på dine spørgsmål.

Kender du værdien af din egen bolig?

Inden du træffer den endelige beslutning om at sætte din bolig til salg, vil du måske gerne vide, hvad du kan få for din bolig. Med BoligSkøn får du et statistisk beregnet skøn af din boligs værdi på et øjeblik ved at svare på 5 spørgsmål om boligens stand. Vil du have en præcis salgsvurdering, kan du få en af os - gratis og uforpligtende.