Matrikelkort

Et matrikelkort viser et rids af grundens registrerede ejendomsgrænser. Læs mere om matrikelkort på siden her.

Hvad er et matrikelkort?

Der findes digitale kortværk, der er vejledende. De digitale kort fås i forskellige varianter og kan bl.a. vise fredskovsbelagte- og forurenede arealer samt zoner for strandbeskyttelse og klitfredning. Nogle kan vise hvor bygninger er opført på grunden, hvilket kan være bekvemt, hvis man i en købssituation vil se hvordan bygninger er placeret på naboens grund.

De præcise målepunkter fremgår af ejendommens måleblad. Hvis der er tvivl om skellets placering er det en landinspektør, der kan genskabe dette ved brug af oplysningerne fra målebladet. Det er landinspektøren der har eneret og dermed kompetencen til at afgøre, hvor skellet går. Hvis skelpæle er forsvundet kan landinspektøren helt præcist genskabe den korrekte placering af disse, hvilket kan være nyttigt i forbindelse med en afgørelse ved en nabotvist om skellets placering.

Med få undtagelser er hver eneste ejendom i Danmark identificeret med angivelse af matrikelnummer, ejerlav og kommune, hvilket gør det muligt præcist at afgøre hvilket areal der er tale om samt beliggenheden af denne.

Vær opmærksom på

Matrikelkortet er et vejledende kort, hvad angår skellenes nøjagtige geografiske placering, og skellene falder ikke altid sammen med de synlige grænser i landskabet.

Du skal have fat i de såkaldte måleblade, hvis du vil kende skellenes nøjagtige placering. På målebladene er angivet mål til skel, og de er typisk produceret i forbindelse med en konkret udstykning, som det har været reglen siden 1950’erne.

En landinspektør kan være behjælpelig med at fremskaffe disse, og i det hele taget hjælpe med at fastslå præcise skel. De har nemlig eneret til at fastslå det ejendomsretligt gældende skel. Du kan derfor, for egen regning, kontakte en praktiserende landinspektør.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere?

Med mere end 140 butikker er der altid en lokal mægler, som står klar til at rådgive dig og svare på dine spørgsmål.

Hvad er din bolig værd?

Inden du tager den endelige beslutning om at sætte din bolig til salg, vil du måske også gerne vide lidt om, hvad du kan få for din bolig. Indtast din adresse og få et uforpligtende boligskøn af din bolig ud fra statistiske beregninger. Se også hvordan dine egne indsigter om din boligs stand, beliggenhed og energiniveau kan påvirke værdien.