Bliv klogere på BBR med danbolig

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om alle landets boliger og bygninger. Læs mere om BBR her.

Hvad er BBR – og hvem bruger oplysningerne herfra?

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige af landets boliger og bygninger. Nedenfor kan du læse mere om, hvad BBR er – samt hvornår du som boligejer særligt skal forholde dig til de oplysninger, der er opgivet om din bolig i registret.

Oplysningerne i BBR skal afspejle de faktiske, fysiske forhold ved boligen eller bygningen på baggrund af sælgers oplysninger – herunder altså også forhold, der eventuelt ikke er godkendte. BBR skal derved ses som et basisregister for bygninger, tekniske anlæg samt bolig- og erhvervsenheder og dertilhørende adresser.

Registret dækker over oplysninger bl.a. bygningen eller boligens:

  • Areal
  • Antal etager
  • Energiforsyning
  • Beliggenhed
  • Anvendelse
  • Installationer
  • Forhold vedr. vand/afløb og køkken

Oplysningerne i registret anvendes både af statslige og kommunale myndigheder, men også af forsyningsselskaber og private virksomheder fx ejendomsmæglere eller realkreditinstitutter i forbindelse med vurdering af ejendommen, optagelse af lån eller ved forsikring af ejendommen.

Indtil i dag har BBR hovedsageligt været anvendt som register for en række obligatoriske, lovbefalede oplysninger, som bl.a. skulle bruges til formål som vurdering og statistik.

BBR-meddelelse

En BBR-meddelelse er en udskrift, hvoraf oplysninger for den pågældende ejendom – som er registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) – fremgår. Det er altså oplysninger som eksempelvis dem, der er listet ovenfor. Oplysningerne er baseret på dels kommunens oplysninger og dels ejeren af boligens egne indberetninger.

Meddelelsen udsendes af den kommune, hvori ejendommen er beliggende. Sker der ændring i oplysningerne – herunder ændring af ejerforhold – udsendes automatisk en ny.

BBR-meddelelsen kan findes på www.boligejer.dk.

Hvem har ansvar for oplysningerne i BBR?

Man har som boligejer selv ansvar for at kontrollere, at oplysningerne i BBR er korrekte. Kommunen har mulighed for at udstede bøder til dig som boligejer, hvis du ikke har indberettet korrekte oplysninger eller at indberetningen af ændringer ikke er sket rettidigt.

Rettelser af oplysninger i BBR sker ved at tage kontakt til den kommune, hvori din ejendom er beliggende.

Vær derfor opmærksom på at;

  • Du som sælger kontrollerer, at oplysningerne i BBR stemmer overens med de boligens faktiske forhold inden et boligsalg. Således overtager køber ikke forhold, som måske kræver godkendelse af kommunen eller kan give andre problemer.
  • Du som køber er opmærksom på, om oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere?

Med mere end 140 butikker er der altid en lokal mægler, som står klar til at rådgive dig og svare på dine spørgsmål.

Kender du værdien af din egen bolig?

Inden du træffer den endelige beslutning om at sætte din bolig til salg, vil du måske gerne vide, hvad du kan få for din bolig. Med BoligSkøn får du et statistisk beregnet skøn af din boligs værdi på et øjeblik ved at svare på 5 spørgsmål om boligens stand. Vil du have en præcis salgsvurdering, kan du få en af os - gratis og uforpligtende.