Tingbogsattest

En tingbogsattest er en udskrift af, hvad der er registreret på ejendommen i tingbogen. Tingbogsattesten indeholder en dato for, hvornår den er udskrevet, og angiver oplysninger om, hvad der er tinglyst på ejendommen pr. den dag.

Hvad indeholder tingbogsattesten?

Tingbogsattesten indeholder oplysninger om:

  • Adkomst, dvs. hvem der ejer ejendommen
  • Hvornår ejendommen sidst er handlet og til hvilken pris
  • Hæftelser, dvs. oplysninger om de tinglyste pantebreve på ejendommen
  • Byrder og servitutter, dvs. hvilke rådighedsbegrænsninger og tilstandsbegrænsninger, der er knyttet til ejendommen

Den fremlagte tingbogsattest bør være indhentet for nylig, idet der kan være tinglyst nye byrder og hæftelser i mellemtiden. Dette kan f.eks. være et udlæg, som sælgers kreditorer har foretaget i ejendommen, fordi sælger har misligholdt sine forpligtelser. Det kan også være et nyt pantebrev, hvis sælger i den mellemliggende periode har optaget et nyt lån med pant i ejendommen.

Specielt for ejerlejligheder og andelslejligheder

En ejerlejlighed er en selvstændig fast ejendom og lejligheden har derfor sit eget blad i tingbogen. Andelslejligheder har også eget blad i andelsboligbogen, men her kan der kun tinglyses pant og retsforfølgning, dvs. udlæg.
Servitutter i en andelsbolig vil være at finde på hovedejendommens blad i tingbogen.

Oplysninger ved bolighandel

Det er sælger og/eller sælgers ejendomsmægler, der skal fremskaffe tingbogsattesten.
Husk, at tingbogsattesten kun indeholder en oversigt over de tinglyste servitutter og byrder. Selve servitutten skal indhentes særskilt og det derfor er nødvendigt også at rekvirere den enkelte akt. Alle servitutter bør forelægges køber ved salget.

Hvor?

Tingbogsattester, udskrift af akten samt udskrift af digitalt tinglyste dokumenter kan rekvireres gratis via tinglysning.dk.
Det er gratis at indhente en uofficiel tingbogsattest på alle ejendomme i Danmark, ligesom det er gratis at indhente servitutter.

Bemærk at

Sælger skal i forbindelse med en ejendomshandel oplyse til køber, om og i bekræftende fald hvilke utinglyste rettigheder/byrder der måtte være på ejendommen.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere?

Med mere end 140 butikker er der altid en lokal mægler, som står klar til at rådgive dig og svare på dine spørgsmål.

Kender du værdien af din egen bolig?

Inden du træffer den endelige beslutning om at sætte din bolig til salg, vil du måske gerne vide, hvad du kan få for din bolig. Med BoligSkøn får du et statistisk beregnet skøn af din boligs værdi på et øjeblik ved at svare på 5 spørgsmål om boligens stand. Vil du have en præcis salgsvurdering, kan du få en af os - gratis og uforpligtende.