Boligareal

Der er en række forskellige begreber, det er værd at være opmærksom på, når det drejer sig om boligens areal og opmålingen heraf i forbindelse med en bolighandel. Læs mere om de forskellige arealbegreber her.

Boligens samlede boligareal – bruttoareal (BBR-areal)

En boligs samlede boligareal er et udtryk for det areal, der anvendes til beboelse. Det vil med andre ord sige summen af det alle beboelsesrum inklusiv bl.a. køkken, bryggers, toilet og bad, men også kælderarealer der er godkendt til beboelse.

Det samlede boligareal beregnes ud fra bruttoarealprincippet. Det betyder, at boligarealet beregnes ved, at man måler i vandret plan på ydersiden boligens ydrevægge i plan med færdigt gulv.

Samlet boligareal er derved et udtryk for boligens bruttoareal. Det er ligeledes det areal, der fremgår af Bygnings- og Boligregistret (BBR), som er et landsdækkende register med data om alle boliger og bygninger i Danmark. Derfor er det også bruttoarealet, der indgår i boligens BBR-meddelelse. Som boligejer har man altid ansvaret for, at de oplysninger, der kan hentes om boligen hos BBR, er korrekte.

I ejendomsmæglerenes salgsopstillinger hentes oplysninger om boligens areal fra BBR.

Boligens indvendige areal – ”nettoareal”

Indimellem kan der være behov for også at kende boligens indvendige areal – også kaldet nettoareal –, hvis man fx skal købe gulv eller gulvtæpper til boligen. Nettoarealet forstås ofte som boligens faktiske mål, da det er et udtryk for det indvendige gulvareal i alle boligens rum. Dog er der ikke en lovreguleret definition af, hvordan nettoarealet beregnes, og arealmålet fremgår ikke i BBR eller andre offentlige registre.

Vægtet boligareal

Vægtet boligareal anvendes til vurdering af boliger og dækker – udover det samlede boligareal – også over arealet af sekundære rum og bygninger som kælder, udhuse, loftsarealer og garage, der ikke er godkendt til beboelse.

Arealerne af disse sekundære enheder bliver med forskellige vægte lagt til det samlede boligareal.

Boligareal i ejerlejligheder

I forbindelse med køb og salg af ejerlejligheder er det vigtigt at være opmærksom på, at lejlighedens areal kan opgøres på to forskellige måder:

  • Bruttoareal, som registreret ved BBR, der ved opgørelse af ejerlejligheder også inkluderer en andel af ejendommens fællesarealer som fx trappe- og gangarealer.
  • Tinglyst areal, som foretages af en landinspektør og beregnes på samme vis som bruttoarealet fra bygningens ydervægge til midten af skillevæggen til nabolejlighederne, men dog ikke inkluderer fællesarealer, som i BBR-opgørelsen.

Bruttoarealet er på samme vis som ved villaer, rækkehuse og andelslejligheder registreret hos BBR. Ved opgørelse af arealet i ejerlejligheder bruttoarealet også en andel af ejendommens fællesarealer som fx trappe- og gangarealer.

Det tinglyste areal beregnes på samme vis som bruttoarealet fra bygningens ydervægge til midten af skillevæggen til nabolejlighederne, men dog ikke inkluderer fællesarealer, som i BBR-opgørelsen. Arealopmålingen foretages her af en landinspektør ved ejendommens opdeling i ejerlejligheder.

Ved salg af ejerlejligheder er det som udgangspunkt det tinglyste areal, der oplyses.

Læs mere om de forskellige boligarealer i arealvejledningen fra BBR her.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere?

Med mere end 140 butikker er der altid en lokal mægler, som står klar til at rådgive dig og svare på dine spørgsmål.

Kender du værdien af din egen bolig?

Inden du træffer den endelige beslutning om at sætte din bolig til salg, vil du måske gerne vide, hvad du kan få for din bolig. Med BoligSkøn får du et statistisk beregnet skøn af din boligs værdi på et øjeblik ved at svare på 5 spørgsmål om boligens stand. Vil du have en præcis salgsvurdering, kan du få en af os - gratis og uforpligtende.