Billede af en person, der trykker på en iPad Billede af en person, der trykker på en iPad

Whistleblowing

I danbolig-kæden driver vi vores forretninger i henhold til de højeste etiske standarder og i overensstemmelse med alle gældende love og regler.

danbolig-kædens interne kontroller og forretningsgange er udviklet til at identificere og forhindre forseelser og svigagtige handlinger. Men selv de mest effektive kontrolprocedurer beskytter ikke fuldt mod enhver tænkelig situation. Derfor opfordrer vi kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere til at indberette enhver mistanke om svigagtig eller uetisk adfærd.

Hvad skal du indberette?

Vores whistleblower-ordning er kun beregnet til indberetning af mistanke om forseelser eller uregelmæssigheder, fx krænkende adfærd, svigagtig, uærlig, ulovlig eller uagtsom aktivitet eller adfærd. Læs retningslinjerne her. Ordningen skal ikke bruges til kundeklager eller forhold i forbindelse med personlige uoverensstemmelser. Ønsker du at indsende en kundeklage, kan du gøre det ved at skrive til danboligs hovedkontor.

Hvordan foregår en indberetning?

Vi opfordrer til, at du indberetter åbent og oplyser dit navn og kontaktinformation, da alle henvendelser behandles strengt fortroligt. Du kan dog også vælge at indberette anonymt i vores system, der håndteres af en ekstern samarbejdspartner. Systemet kører separat fra danbolig-kædens systemer. IP-adresser eller andre data, der kan identificere afsenderen, kan derfor ikke spores.

Du har ret til at bede om en oversigt over oplysninger, der er gemt vedrørende din henvendelse, samt at bede danbolig om at korrigere eventuelt ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger.