Offentlig ejendomsvurdering

Som boligejer bør du kende principperne bag den offentlige ejendomsvurdering, da den kan have stor betydning for din privatøkonomi.

Hvad bruges ejendomsvurderingen til?

Den offentlige ejendomsvurdering er statens vurdering af din ejendoms værdi. Vurderingen danner blandt andet grundlag for beregning af din boligskat. Vurderingen anvendes i visse tilfælde til beregning af eventuel fortjeneste i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven.

Ved beregning af tinglysningsafgiften ved tinglysning af et skøde, sker denne på grundlag af købsprisen, dog minimum den offentlige ejendomsvurdering. Ejendomsværdiskatten beregnes også med udgangspunkt i vurderingen. Læs mere under ejendomsværdiskatten.

Tidligere kunne tinglysningsafgiften blive beregnet af den offentlige ejendomsværdi, hvis denne var højere end købsummen. Nu beregnes tinglysningsafgiften af overdragelsessummen, hvis ejendommen er handlet i fri handel.  Ejendomsvurderingen foretages af Vurderingsstyrelsen.

Vurderingens betydning ved overdragelse

Ved tinglysning af skøde skal der betales 0,6 % af købesummen (oprundet til nærmeste 100) + 1.850 kr. i tinglysningsafgift, hvis der er tale om enfamilieshus eller en ejerlejlighed, et flerfamiliehus eller et fritidshus. Det betyder, som ovenfor nævnt, at der ikke længere tages hensyn til den offentlige vurdering i køb og salg i fri handel, når afgiften bliver beregnet.

Hvis ejerskiftet ikke er sket i almindelig fri handel, det vil typisk sige ved familiehandler, skal der betales tinglysningsafgift af 85 % af ejendomsværdien i henhold til den seneste offentlige vurdering + den faste tinglysningsafgift på pt. 1.850 kr. Denne beregning gælder kun hvis købesummen er mindre end den offentlige vurdering – ellers betales der afgift af købesummen.

Ved handler med andre typer ejendomme end de nævnte, skal der som hidtil betales afgift af den højeste beløb af henholdsvis købesummen og ejendomsvurderingen + den faste tinglysningsafgift på pt. 1.850 kr.

Hvordan foregår værdiansættelsen?

Den offentlige ejendomsvurdering er i langt de fleste tilfælde baseret på et skøn af ejendommens værdi, hvilket blandt andet er baseret på boligens prisudvikling, solgte sammenlignelige boliger i nabolaget, prisafslag i procent for området samt boligens karakteristika.

Hvornår foregår værdiansættelsen?

Udgangspunktet er, at der skal laves nye offentlige vurderinger hvert andet år. Vurderingen foretages pr. 1. september i vurderingsåret. Der foretages omvurdering pr. 1 september i året efter en almindelig vurdering af ejendomme, som har ændret sig, fx hvis der er tale om en nyopført ejendom, ændret grundareal, foretaget om- og/eller tilbygning, ejendomme som er påført væsentlig skade på grund af brand, storm, oversvømmelse m.m. Du kan se om din ejendom er omfattet af reglerne om omvurdering i Ejendomsvurderingsloven § 6.

Besigtigelse

Som udgangspunkt vil vurderingen ikke kræve besigtigelse. Men hvis nødvendigt, kan myndighederne uden forudgående underretning af ejeren foretage udvendige besigtigelser fra offentlige tilgængelige positioner af ejendommen med henblik på indsamling af data, når dette er nødvendigt for ejendomsvurderingen.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere?

Med mere end 140 butikker er der altid en lokal mægler, som står klar til at rådgive dig og svare på dine spørgsmål.

Kender du værdien af din egen bolig?

Inden du træffer den endelige beslutning om at sætte din bolig til salg, vil du måske gerne vide, hvad du kan få for din bolig. Med BoligSkøn får du et statistisk beregnet skøn af din boligs værdi på et øjeblik ved at svare på 5 spørgsmål om boligens stand. Vil du have en præcis salgsvurdering, kan du få en af os - gratis og uforpligtende.