Fortrydelsesret

Selvom både køber og sælger ved handel med fast ejendom har skrevet under på en købsaftale, så har køber fortsat mulighed for at fortryde handlen. Læs her om fortrydelsesret, advokat- og rådgiverforbehold samt bankforbehold ved boligkøb.

Fortrydelsesret ved boligkøb

Når du køber en bolig, tilkommer der dig som køber en lovbestemt fortrydelsesret. Det betyder, at du som boligkøber har mulighed for at fortryde købet og trække dit købstilbud tilbage, selvom både du og sælger har underskrevet købsaftalen.

Fristen for at køber kan benytte sin fortrydelsesret, og trække sit købstilbud tilbage, er på 6 hverdage efter, at handlen er indgået, og købsaftalen er underskrevet af både køber og sælger. Ønsker køber inden for denne periode at trække sit købstilbud tilbage og annullere handlen, skal dette ske via skriftlig besked til sælger eller sælgers ejendomsmægler inden fristens udløb.

Retten til at fortryde køb af fast ejendom gælder for forbrugerhandel, da fortrydelsesretten reguleres af forbrugerbeskyttelsesloven. Det vil sige, at du som køber skal være ’forbruger’, og at den handlende ejendom derved hovedsageligt skal anvendes til beboelse. Fortrydelsesretten gælder derfor ved fx huskøb af en- og tofamiliehuse, sommerhuse, andelsboliger og ejerlejligheder.

Du skal som køber i den forbindelse være opmærksom på, at den lovbestemte fortrydelsesret ikke gælder ved køb af fast ejendom solgt på auktion eller tvangsauktion, timeshare-lejligheder og landbrugsejendomme, der er underlagt landbrugspligt.

Som sælger har du ikke fortrydelsesret og er ved underskrift af købsaftalen derfor bundet til handlen – dog med undtagelse af, hvis du har fået indskrevet et forbehold i købsaftalen.

Advokatforbehold/rådgiverforbehold

Udover at køber kan trække sit købstilbud tilbage ved at benytte sin lovbestemte fortrydelsesret, så kan en bolighandel ligeledes annulleres ved, at en advokat/rådgiver på vegne af køber gør indsigelse mod handlens gennemførelse. Et sådan forbehold ved bolighandel kaldes advokatforbehold og/eller rådgiverforbehold.

Advokatforbehold og/eller rådgiverforbehold er en klausul, der kan indføres i købsaftalen for at give køber eller i nogle tilfælde sælger mulighed for at få handlen gennemgået og godkendt af en advokat/rådgiver, inden den gennemføres.

For at advokatforbeholdet og/eller rådgiverforbeholdet er gældende, skal det altså indføres i købsaftalen af en af de handlende parter, inden købsaftalen underskrives. Forbeholdet har typisk en frist på 3-5 hverdage og eventuelle indsigelser skal altså være indsendt af advokat/rådgiver inden denne frist.

Køber har dermed mulighed for at få ændret i købsaftalens vilkår, hvis sælger kan godkende dette, eller helt at trække sit købstilbud tilbage. Modsat ved brug af fortrydelsesretten skal køber ikke betale sælger 1 % af købesummen, hvis købsaftalen annulleres som følge af indsigelser fra en advokat/rådgiver.

Advokatforbeholdet kan udformes på forskellig vis og kan enten være generelt og omfatte handlen i sin helhed eller mere specifikt.

Bankforbehold

På samme vis som med et advokatforbehold/rådgiverforbehold, er det muligt ligeledes at få indskrevet et bankforbehold i købsaftalen. Bankforbehold ved boligkøb betyder, at købers underskrift på købsaftalen ikke er bindende, såfremt købers bank eller realkreditinstitut ikke vil bevillige det nødvendige boliglån, og at køber derved ikke kan opnå den ønskede finansiering.

Bankforbehold har typisk en frist på 5-10 hverdage.

Annulleres handlen som følge af forbehold fra købers bank, skal køber ikke betale sælger godtgørelse på 1 % af købesummen.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere?

Med mere end 140 butikker er der altid en lokal mægler, som står klar til at rådgive dig og svare på dine spørgsmål.

Kender du værdien af din egen bolig?

Inden du træffer den endelige beslutning om at sætte din bolig til salg, vil du måske gerne vide, hvad du kan få for din bolig. Med BoligSkøn får du et statistisk beregnet skøn af din boligs værdi på et øjeblik ved at svare på 5 spørgsmål om boligens stand. Vil du have en præcis salgsvurdering, kan du få en af os - gratis og uforpligtende.