Købsaftalen

Købsaftalen er en endelig og bindende skriftlig aftale om at overdrage en bolig mellem sælger og køber. Før aftalen underskrives, er der en række forhold, begge parter skal være opmærksomme på.

Hvad indeholder købsaftalen?

I købsaftalen samles mange vigtige oplysninger om ejendomshandlen. Salgsopstillingen er en integreret del af købsaftalen, men aftalen indeholder ligeledes oplysninger fra andre dokumenter som fx ejendomsdatarapporten.

Flere købstilbud

Hvis du kommer i den heldige situation som sælger, at der er flere, som ønsker at købe din ejendom, kan du tage det helt roligt. Der er nemlig faste regler for, hvordan sådanne situationer skal håndteres fra ejendomsmægleren side. Ejendomsmægleren er forpligtet til at forelægge alle købstilbud for dig. Herefter er det dig, der vælger det videre forløb.

Du kan vælge at:

  • Acceptere ét af købstilbuddene og dermed vælge den endelige køber

Eller

  • Forkaste samtlige forelagte købstilbud og bede ejendomsmægleren udbyde ejendommen i budrunde

Løsøre

Når du som sælger skriver under på købsaftalen, skriver du samtidig under på, at det løsøre, der følger med i handlen, er gældfrit og i brugbar stand på overdragelsesdagen. Inden købsaftalen skrives under, er det derfor vigtigt at gøre ejendomsmægleren opmærksom på evt. fejl og mangler ved løsøre, da køber ellers vil kunne kræve erstatning.

Oplysninger fra sælger

I købsaftalen og i salgsopstillingen skal sælger give køber en række oplysninger om ejendommen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at fejlagtige oplysninger kan betyde, at køberen får et erstatningskrav mod sælgeren. Gå derfor som sælger alle oplysningerne igennem. Er du i tvivl, eller er der fejl i oplysningerne, så kontakt din ejendomsmægler.

Som køber er det ligeledes vigtigt at gå aftalen igennem – gerne i samarbejde med en advokat. Der kan være lavet ændringer i salgsopstillingen undervejs, så købsaftalen afspejler ikke nødvendigvis den salgsopstilling, du har set på ejendommen.

Køber kan fortryde

Selvom købsaftalen er underskrevet af både sælger og køber, har køber mulighed for at fortryde handlen, hvis det er en forbrugerhandel. Fortryder køber handlen, skal dette meddeles senest seks hverdage efter, at sælgers accept af det afgivne købstilbud er kommet frem til køber.

Køber skal være opmærksom på, at såfremt sælger har underskrevet købsaftalen først og derved har fremsat et tilbud til køber, så regnes 6-dagesfristen fra tidspunktet hvor køber får kendskab til sælgers tilbud. Køber kan derfor i en sådan situation komme ud for, at fortrydelsesfristen allerede er begyndt at løbe eller måske allerede er udløbet, forinden køber når at sætte sin underskrift på købsaftalen.

Benytter køber sig af sin fortrydelsesret, skal køber betale en godtgørelse til sælger på én procent af den aftalte (nominelle) købesum. Pengene skal være indbetalt til sælger eller ejendomsmægleren, inden fortrydelsesfristen udløber.

Købsaftalen er endelig

Købsaftalen er først endelig, når forbehold i købsaftalen er opfyldt - fx forbehold for købers rådgiver eller pengeinstituttets godkendelse. Det er berigtiger, der meddeler sagens parter, at handlen er endelig.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere?

Med mere end 140 butikker er der altid en lokal mægler, som står klar til at rådgive dig og svare på dine spørgsmål.

Kender du værdien af din egen bolig?

Inden du træffer den endelige beslutning om at sætte din bolig til salg, vil du måske gerne vide, hvad du kan få for din bolig. Med BoligSkøn får du et statistisk beregnet skøn af din boligs værdi på et øjeblik ved at svare på 5 spørgsmål om boligens stand. Vil du have en præcis salgsvurdering, kan du få en af os - gratis og uforpligtende.