ungt par kigger på ipad

Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring er en forsikring, du som boligkøber kan tegne. Forsikringen dækker over eventuelle skjulte skader i boligen, som ikke står i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten – og som du ikke allerede var bekendt med ved overtagelsestidspunktet.

Ejerskifteforsikringens dækning

Du skal som sælger være opmærksom på, at køber kan retsforfølge dig i 10 år, hvis der er skjulte fejl og mangler på bygningen. Du vil i nogle tilfælde have mulighed for at frigøre dig for dit ansvar for fejl og mangler. Det kræver, at du overfor køber fremlægger en tilstandsrapport, en elinstallationsrapport, et tilbud om ejerskifteforsikring samt dit skriftlige tilbud om at betale halvdelen af præmien på det billigst fremlagte tilbud på ejerskifteforsikring for en periode på 5 år.

For at kunne indhente tilbud på forsikringen, skal der foreligge en gyldig tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, som indgår i huseftersynsordningen.
Der findes to typer ejerskifteforsikringer:

  • en med standarddækning, som overholder lovens minimumskrav til dækningsomfang og typisk løber i 5 eller 10 år 
  • en med udvidet dækning, der – udover standarddækningen – dækker over forhold ved grunden som fx forurening. Her er løbetiden typisk 10 år

Er din ejendom i så dårlig stand, at forsikringsselskabet vurderer, at de ikke vil tilbyde en ejerskifteforsikring, så vil du modtage et skriftligt afslag begrundet i ejendommens stand, hvilket også er tilstrækkeligt til at frigøre dig for det 10 årige mangelansvar.

Disse regler gælder, når du sælger en ejendom, der hovedsagelig anvendes til beboelse af dig eller køber.

danboligs tilbud om hjælp til indhentning af dokumenter

danbolig vil – hvis det er aftalt i formidlingsaftalen - sørge for, på dine vegne, at bestille både tilstandsrapport og elinstallationsrapport via forsikringsselskab og på baggrund af disse indhente ejerskifteforsikringstilbud. Dit tilbud om at betale halvdelen af ejerskifteforsikringspræmien underskrives samtidig med formidlingsaftale, da du enten skal underskrive ”sælgers tilbud om betaling af ½ ejerskifteforsikringspræmie” eller ”Fravalg af huseftersynsordningen”.

Vælger du at frigøre dig for mangelansvaret, skal en kopi af den af dig underskrevne ”sælgers tilbud om betaling af ½ ejerskifteforskikringspræmie” udleveres til køber senest samtidig med købers underskrift af købsaftalen.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere?

Med mere end 140 butikker er der altid en lokal mægler, som står klar til at rådgive dig og svare på dine spørgsmål.

Hvad er din bolig værd?

Inden du tager den endelige beslutning om at sætte din bolig til salg, vil du måske også gerne vide lidt om, hvad du kan få for din bolig. Indtast din adresse og få et uforpligtende boligskøn af din bolig ud fra statistiske beregninger. Se også hvordan dine egne indsigter om din boligs stand, beliggenhed og energiniveau kan påvirke værdien.