Refusionsopgørelse

Med overdragelsesdatoen som skæringsdato udarbejdes der en refusionsopgørelse, som er en fordeling af boligens udgifter mellem køber og sælger i forhold til skæringsdatoen.

På refusionsopgørelsen opgøres således de udgifter, som sælger har betalt forud for overtagelsesdatoen, men skal betales af køber fra overtagelsesdagen. Der kan også være betalinger der først opkræves i købers ejerperiode, som dækker sælgers ejerperiode og derfor skal udgiften afholdes af sælger. For hver udgiftspost skal det gøres op, hvem af parterne der har betalt for den anden parts forbrug eller ejerperiode.

Dét beløb som sælger har betalt for meget i aconto i forhold til sin forbrug frem til overtagelsesdagen, skal refunderes til sælger, enten fra beløbsmodtageren, f.eks. et forsyningsselskab eller af køber over refusionsopgørelsen.

Der kan også være beløb som sælger skal refundere til køber, eksempelvis sælgers andel af ejerskifteforsikringspræmien, eller beløb der dækker sælgers ejerperiode, men først opkræves efter køber har overtaget ejendommen, eksempelvis et helårligt gebyr til en grundejerforening, der opkræves efter køber har overtaget ejendommen, men hvor periodens betaling dækker sælgers ejerperiode.

Hvem gør hvad?

På overdragelsesdagen foretages der en aflæsning af diverse forbrugsmålere, og det er disse aflæsninger, der bruges ved udarbejdelsen af refusionsopgørelsen for at kunne fastslå sælgers faktiske forbrug sammenholdt med sælgers aconto betalinger.

Det vil fremgå af købsaftalen, hvem der udarbejder refusionsopgørelsen. Kutyme er, at refusionsopgørelsen udarbejdes mellem 7-30 dage efter overtagelsesdagen. Hvis forbrugsafgifter ikke skal medtages over refusionsopgørelsen kan opgørelsen udarbejdes forinden. Det fremgår af købsaftalen, hvilken deadline der er i den konkrete handel.

Vilkår for betaling af refusionssaldo i henholdvis købers og sælgers favør, fremgår af købsaftalens afsnit 9 samt standardvilkår side 4.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere?

Med omkring 150 butikker er der altid en lokal mægler, som står klar til at rådgive dig og svare på dine spørgsmål.

Hvad er din bolig værd?

Inden du tager den endelige beslutning om at sætte din bolig til salg, vil du måske også gerne vide lidt om, hvad du kan få for din bolig. Indtast din adresse og få et uforpligtende boligskøn af din bolig ud fra statistiske beregninger. Se også hvordan dine egne indsigter om din boligs stand, beliggenhed og energiniveau kan påvirke værdien.