Deponering

Det er ofte store summer, der passerer mellem køber og sælger i en bolighandel. Derfor kan en deponering af købesummen sikre en tryg bolighandel for både køber og sælger.

Hvad betyder deponering af købesum?

Deponering betyder opbevaring – og deponering af købesummen i forbindelse med bolighandel er lidt firkantet forklaret derfor et udtryk for, at købesummen opbevares indtil overtagelsesdagen.

Selve købesummen opdeles og opbevares på forskellig vis. Første del af købesummen – også kaldet udbetalingen – deponeres hos sælgers ejendomsmægler, mens restkøbesummen deponeres i sælgers bank.

I stedet for at restkøbesummen deponeres som kontanter i sælgers bank, så kan køber via egen bank stille en bankgaranti for beløbet. En bankgaranti betyder kort og forenklet forklaret, at købers bank garanterer, at pengene bliver overført til sælgers bank på overdragelsesdagen, hvor garantien afløses af kontant betaling.

Da ejendom og købesum skifter hænder pr. overtagelsesdagen, skal der for begge parter – både køber og sælger – være en sikkerhed for, at alle forhold er på plads inden overdragelsen.

Derfor må købesummen først frigives til sælger, når køber har fået tinglyst skødet på ejendommen uden præjudicerende retsanmærkninger.

Køber har ligeledes sikkerhed for, at sælger ikke modtager købesummen, før køber har fået anmærkningsfrit skøde på ejendommen (dvs. uden præjudicerende retsanmærkninger).

Det er dig som køber, der er ansvarlig for, at deponeringen sker til aftalt tid.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere?

Med mere end 140 butikker er der altid en lokal mægler, som står klar til at rådgive dig og svare på dine spørgsmål.

Kender du værdien af din egen bolig?

Inden du træffer den endelige beslutning om at sætte din bolig til salg, vil du måske gerne vide, hvad du kan få for din bolig. Med BoligSkøn får du et statistisk beregnet skøn af din boligs værdi på et øjeblik ved at svare på 5 spørgsmål om boligens stand. Vil du have en præcis salgsvurdering, kan du få en af os - gratis og uforpligtende.