Fra underskrevet købsaftale til nøgleoverdragelse

På dette tidspunkt i bolighandlen kan begejstringen for købers underskrift af købsaftalen blive afløst af en lang række spørgsmål. Men som sælger hos danbolig er der ingen grund til bekymring. Vi holder fast i den tætte og løbende dialog, som vi har haft indtil nu, og holder dig informeret om hele processen, og hvad du som sælger skal være opmærksom på.

Vi ved også, at man som sælger nogle gange gerne vil have kendskab til processen, før man står i den. Og derfor giver vi dig her på siden et indblik i de vigtigste ting i den sidste fase, der handler om selve overdragelse af nøglerne samt modtagelse af købssummen.

Er købsaftalen bindende?

Første skridt mod en endegyldig handel er en købsaftale. En komplet købsaftale indeholder alle vigtige informationer om handlen herunder pris og overtagelse samt din og købers underskrift.

Når købsaftalen er underskrevet af begge parter, er der nogle frister, du bør kende til. Disse fremgår alle af købsaftalen, men de tre mest almindelige er fortrydelsesfristen samt frist for forbehold fra hhv. bank og advokat/rådgiver.

Fortrydelsesfristen indebærer, at køber kan fortryde sit købstilbud inden for 6 hverdage. Køber skal dog i så fald godtgøre dig som sælger for, hvad der svarer til 1 % af købesummen. Det fremgår af købsaftalen, om handlen er omfattet af fortrydelsesret samt de gældende vilkår.

Bankforbehold betyder, at køber kan trække sit købstilbud tilbage, hvis købers bank eller realkreditinstitut ikke vil bevillige det ønskede boliglån. Banken undersøger i den forbindelse købers økonomi og boligens stand. Bankforbeholdet har typisk en frist på 5-10 hverdage.

Forbehold for advokat/rådgivers godkendelse af handlen har for det meste en frist på 3-5 dage. Det vil sige, at advokaten/rådgiver skal have indsendt eventuelle indsigelser inden denne frist. Indsigelser kan være meget forskellige, men det kan være særlige betingelser til handlen som forlængelse af betalingsfristen eller yderligere undersøgelser af boligen af en byggesagkyndig. Køber har dermed mulighed for at få ændret i købsaftalens vilkår, hvis du som sælger kan godkende dem, eller køber kan vælge helt at trække sit købstilbud tilbage uden at skulle betale godtgørelsen på 1 % af købesummen.

Klargøring af boligen til overdragelse

Når datoen for overdragelse nærmer sig, aftaler du og ejendomsmægleren helt præcist, hvornår overdragelsen skal finde sted, og i de fleste tilfælde vil det være kl. 12.00. Hos danbolig er vi selvfølgelig med hele vejen fra start til slut.

Forud for overdragelsen er det dit ansvar som sælger at vedligeholde boligen og at sørge for at klargøre den til de nye ejere. Du klargør den ved at rydde den for alle personlige ejendele, med mindre andet specifikt er aftalt med køber, og tømmer også skur, kælder- og loftsrum. Det forventes ikke, at boligen er skinnende ren, men du kan overveje at støvsuge og tørre store flader af, så boligen fremstår indbydende over for køber. Du kan også gøre overdragelsen personlig ved at videregive tips til de gode steder om nabolaget og efterlade menukortet til din favorit take-away restaurant. Det kan nemlig bidrage positivt til en god afslutning på det, der i en periode har dannet rammen om dit liv.

Vi i danbolig tilbyder at deltage på overdragelsesdagen sammen med dig og køber for at bidrage til, at handlen afsluttes på en god måde, og at eventuelle uklarheder håndteres med det samme.

Ved overdragelsen aflæser vi de forbrugsmålere, der ikke aflæses elektronisk af forsyningsselskabet, men derimod manuelt på ejendommen. Aflæsningerne indgår i refusionsopgørelsen, hvis posterne skal medtages på denne. Ejendomsmægleren ved, om det er tilfælde for den enkelte bolig.

Udbetaling af købssum

I de fleste tilfælde har købers bank stillet en bankgaranti således, at både du og køber kan føle jer helt sikre ved bolighandlen. Som sælger sikrer bankgarantien, at købesummen – med fradrag af udbetalingen – bliver deponeret i din bank senest på overtagelsesdagen.

Herefter kan din bank frigive købesummen til dig, når alle dokumenter er i orden, og skødet er blevet tinglyst uden anmærkninger. Anmærkninger på skødet er sædvanligvis dine panthæftelser, der endnu ikke er aflyst af tingbogen. Det er din bank, der sørger for, at disse panthæftelser aflyses. Når skødet er anmærkningsfri, skal frigivelse af købesummen ske straks. Dog kan det tidligst ske på overtagelsesdagen.

I praksis foreligger refusionsopgørelsen sjældent på overtagelsesdagen, men når den er blevet udarbejdet – som regel inden for 30 dage efter overtagelsesdagen – og refusionssaldo er blevet fordelt, kan handlen anses for afsluttet.