Skødet

Et skøde er det dokument, som viser, hvem der retmæssigt ejer en bolig. Du kan i artiklen her følge processen - fra udarbejdelse til tinglysning af skøde.

Sådan er processen for at få skødet registreret

Det aftales i købsaftalen, hvem der skal udarbejde skøde. Udarbejdelsen kan foretages af fx købers rådgiver eller sælgers ejendomsmægler. De professionelle har herefter en gensidig kontrolfunktion over for hinanden – ansvarshavende for udarbejdelsen af skødet sender et udkast til modsatte part, så denne kan godkende indholdet i skødet.
Når skødet er godkendt af alle parter, signeres det digitalt med NemID af både køber og sælger. Underskriften kan også foretages af rådgiveren eller andre, hvis der er givet fuldmagt.

Herefter anmeldes skødet til tinglysning, og der indbetales tinglysningsafgift til staten. Skødet vil derefter være tinglyst – typisk med anmærkninger om sælgers lån.
Når skødet er tinglyst, meddeles dette til sælgers og købers bank med anmodning om, at tinglysning af købers nye lån og aflysning af sælgers gamle lån bringes på plads, hvorefter købesummen kan frigives til sælgers disposition – dog tidligst på dagen for overtagelsen.

Vær opmærksom på, at det tinglyste skøde er en kvittering for, at ejerskabet er overgået fra sælger til køber. Der ligger i skødet ikke nogen kontrol af vilkårene for handlen, og derfor er det vigtigt, at du som køber sørger for, at alle vilkår og forbehold i købsaftalen er opfyldt, inden skødet tinglyses. Der er ligeledes ingen kontrol af, hvad du som køber er indforstået med at overtage hvad angår pantegæld og/eller byrder.
danbolig anbefaler, at du overlader arbejdet til en professionel rådgiver, hvorved ansvaret også overgår til den professionelle, som er dækket af en ansvarsforsikring.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere?

Med mere end 140 butikker er der altid en lokal mægler, som står klar til at rådgive dig og svare på dine spørgsmål.

Kender du værdien af din egen bolig?

Inden du træffer den endelige beslutning om at sætte din bolig til salg, vil du måske gerne vide, hvad du kan få for din bolig. Med BoligSkøn får du et statistisk beregnet skøn af din boligs værdi på et øjeblik ved at svare på 5 spørgsmål om boligens stand. Vil du have en præcis salgsvurdering, kan du få en af os - gratis og uforpligtende.