ungt par kigger på ipad

Energimærke

Energimærket fortæller om boligens energimæssige tilstand på en skala fra A til G. Det er, for de fleste ejendommes vedkommende, en lovpligtig del af ejendommens papirer, som sælger skal sørge for, og som køber skal gøres bekendt med, inden købsaftalen underskrives. Energimærkningen består både af en vurdering af energiudgifterne for din bolig, men også hvilke forbedringer, som det vil gavne boligen at gennemføre. 

Lov om energimærkning af boliger 

Langt størstedelen af ejendomme, som benyttes til privat og erhverv, skal have en energimærkning ved salg og udlejning. Ejendomme, hvor energimærkning er påkrævet, må derfor ikke annonceres af ejendomsmægleren, hvis der ikke er et gyldigt energimærke. For at starte din salgsproces, skal energiklassen af din bolig derfor beregnes, ligesom det er nødvendigt at indhente tilstands- og el-rapport. Flere firmaer tilbyder service, hvor alle rapporter kan udarbejdes samtidig.  

Find dit energimærke 

Der er forskel på energimærkningen af huse og lejligheder. Hvor lejligheder energimærkes for hele ejendommens samlede enheder og er foreningens ansvar, er det for husejere deres egen forpligtelse at indhente en energimærkningsrapport. For at få udarbejdet dit energimærke skal du kontakte en energikonsulent, som kan vurdere din bolig. Det er muligt at finde dit nærmeste energimærkningsfirma, som også kan være behjælpelig med andre rapporter som elinstallations- og tilstandsrapport.  

Beregning af energimærke 

Energimærkningen fortæller altså om bygningens energimæssige kvalitet. Desuden beskriver energikonsulenten sine registreringer og vurderinger fra gennemgangen af boligen og kommer med forslag til eventuelle forbedringer for at nedsætte energiforbruget på fx. olie, gas, fjernvarme, el og vand. Som sælger skal du, hvis muligt, oplyse boligens aktuelle årsforbrug af varme. Ud fra disse oplysninger laves et besparelsesforslag, som viser, hvor man kan spare på energiudgifterne. Alt dette samles i en energimærkningsrapport, som bestemmer energiklassen inden diverse forbedringer.  

Hvad koster en energimærkning? 

Prisen på en energimærkning kommer an på størrelsen af din ejendom. Der findes en øvre honorargrænse per kvadratmeter alt efter hvilken type ejendom, der skal vurderes. Prisen for et enfamiliehus har fx fra d. 1. januar 2022 en øvre grænse på 1.254 kr. inkl. moms uden bygningsgennemgang. Det betyder at en samlet udarbejdet energimærkningsrapport inkluderet forslag til forbedringer i følge Energistyrelsen ligger på omkring 4.863 kr. og op til 8.319 for boliger under 300m2. Der er dog flere faktorer, som har indflydelse på den endelige pris, da honorargrænsen nedsættes med

  • 415 kr. inkl. moms, hvis ejendommen er opført efter d. 1. januar 1980 
  • 1.377 kr. inkl. moms, hvis der findes et energimærke udført i henhold til energimærkningsreglerne fra d. 1. september 2006 
  • 276 kr. inkl. moms, hvis energikonsulenten modtager målfaste tegninger, som indeholder information om rørlængder- og dimensioner samt om isoleringsstykker i skjulte konstruktioner. 

For at få den billigste pris, kan det ofte svare sig at hente tilbud fra forskellige firmaer, da prisen kan variere.  

Gyldighed af energimærke 

Et energimærke vil være gyldigt i 10 år fra den dato, hvor energimærket gives. Dette gælder så længe, der ikke laves større ændringer på ejendommen, som påvirker energiforbruget markant.   

Har du spørgsmål eller vil du vide mere?

Med mere end 140 butikker er der altid en lokal mægler, som står klar til at rådgive dig og svare på dine spørgsmål.

Kender du værdien af din egen bolig?

Inden du træffer den endelige beslutning om at sætte din bolig til salg, vil du måske gerne vide, hvad du kan få for din bolig. Med BoligSkøn får du et statistisk beregnet skøn af din boligs værdi på et øjeblik ved at svare på 5 spørgsmål om boligens stand. Vil du have en præcis salgsvurdering, kan du få en af os - gratis og uforpligtende.