Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang i forbindelse med en bolighandel. Læs mere om rapporten her.

Hvad er en tilstandsrapport – og hvem udarbejder denne?

En tilstandsrapport er en oversigt over boligens tilstand og er resultatet af en bygningsgennemgang, der foretages af en beskikket bygningssagkyndig.

Den bygningssagkyndige repræsenterer hverken køber eller sælger, men laver en tilstandsrapport, der giver et objektivt billede af boligens synlige skader samt forhold, som kan udvikle sig til skader på sigt. Der gøres opmærksom på, at ikke alle forhold i ejendommen er omfattet af gennemgangen.

Som sælger skal du, såfremt du vælger at benytte dig af huseftersynsordningen, sørge for, at der udarbejdes en tilstandsrapport på boligen. En tilstandsrapport udarbejdes af en beskikket bygningssagkyndig.

Tilstandsrapportens indhold og oplysninger

En tilstandsrapport består af flere dele, og de forskellige dele i rapporten er listet her:

  • En indledning, der vejleder dig til læsning af selve rapporten
  • Hustypebeskrivelse, der giver generel information om kendetegn og byggeteknik ved huse af den pågældende hustype
  • Opmærksomhedspunkter, der er standardiserede beskrivelser af konkrete forhold, der relaterer sig til boligens beliggenhed og materialer fx oplysninger om kloak eller radon
  • Oversigt over bygninger i tilstandsrapporten
  • Oversigt over skader fundet af den bygningssagkyndige ved bygningsgennemgangen med karakterer over de enkelte bygningsdele (OBS: nyt karaktersystem – læs mere længere nede på siden)
  • Sælgers egne bemærkninger og oplysninger om boligens skader
  • Oplysninger omkring huseftersynsordning
  • Oplysninger henvendt til ejerskifteforsikringen omkring bygningskonstruktioner m.m.

Nyt karaktersystem - K1, K2, K3 erstattet af farvesymboler

Tilstandsrapporten er pr. 1. oktober 2020 blevet ændret og har fået nyt karaktersystem.

Vær opmærksom på, at der er kommet ændringer til den måde, hvorpå skader på bygningen vurderes i form af et nyt vurderingssystem.

Det, vi tidligere har kendt som K1, K2 og K3, når den bygningssagkyndige vurderer skader på bygningsdele og lister dem i skadesoversigten er udgået d. 1. oktober 2020. Nu sker karaktergivningen ved hjælp af en farveskala med brug af farverne: rød, gul, grå og sort.

Skader markeret med rød er de skader på boligen, der skal udbedres her og nu. Den gule farve benyttes ved skader, der kan vente et par år, mens mindre alvorlige skader får farven grå. Den sorte farve benyttes ved skader, der skal undersøges nærmere.

Der er i karaktergivningen ligeledes indført en tidsmæssig forudsætning om, hvorvidt skaden forventes at udvikle sig inden eller efter 2 år.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere?

Med mere end 140 butikker er der altid en lokal mægler, som står klar til at rådgive dig og svare på dine spørgsmål.

Kender du værdien af din egen bolig?

Inden du træffer den endelige beslutning om at sætte din bolig til salg, vil du måske gerne vide, hvad du kan få for din bolig. Med BoligSkøn får du et statistisk beregnet skøn af din boligs værdi på et øjeblik ved at svare på 5 spørgsmål om boligens stand. Vil du have en præcis salgsvurdering, kan du få en af os - gratis og uforpligtende.