Dokumentguide

Dokumentguiden giver dig det fulde overblik over de dokumenter, der knytter sig til din bolighandel. På den måde er du sikker på, at du ikke overser noget. Du kan altid læse mere om de enkelte dokumenter i Boligmarkedets ABC.

Oversigten er inddelt i før og efter salg - og med angivelse af hvem, der er ansvarlig for fremskaffelse af dokumenterne.

Før salg - danboligs ansvar

Salgsopstilling

Lovmæssige oplysninger til køber

Salgsvurdering

Ejendomsmæglers værdiansættelse

Til salg-skilt

Ejendomsmæglerens reklameskilt/blikfang med tlf.nr. 

Tingbogsattest

Ejendommens registrering i tingbogen (areal, lån, ejerskab, servitutter)

Før salg - danbolig og sælgers ansvar

Ejerskifteforsikring

Køber kan i nogle handler tegne en ejerskifteforsikring mod skjulte fejl

Elinstallationsrapport

Gennemgang af elinstallationer mht. lovlighed

Energimærke

Karaktergivning af konkret ejendom eller hustype for overblik over energiforbrug

Formidlingsaftale

Aftale mellem sælger og ejendomsmægler om vilkår for at udbyde ejendommen til salg

Lokalplaner

Regler for et afgrænset lokalområde fx byggehøjde

Salgsomkostninger

Omkostninger der skal afholdes af sælger til mægler

Tilstandsrapport

Byggesagkyndigs gennemgang af ejendom mht. fejl og mangler

Tinglyste servitutter og deklarationer

Rettigheds- eller forpligtigelsesdokument der er tinglyst på ejendom

Før salg - sælgers ansvar

BBR-ejermeddelelse

Bygnings- og boligregister med oplysninger om areal mv.

Ejendomsskattebillet

Oversigt over skatter og afgifter fra kommunen

Forsikringer

Sælgers nuværende forsikring samt omkostning for den aktuelle forsikring

Fællesudgifter

Udgifter der skal fordeles efter et fordelingstal i ejerforeninger

Grundejerforening

Fordeling af udgift fx til snerydning, generalforsamling m.m.

Ejendomsdatarapport

Offentlige oplysninger samlet i ét dokument.

Matrikelkort

Måltegning af de ydre grænser for den købte grund huset ligger på

Antennekontingent og internet

Månedlig udgift for at modtage signal

Offentlig ejendomsvurdering

Beregningsgrundlag af grundskyld

Privat pantebrev/boliglån

Skriftligt dokument mellem lånegiver og lånetager med vilkår for lån

Sælger Siger på min danbolig

Berig boligpræsentationen med kommentarer

Plantegning

Tegning over ejendommens indretning og fordeling af kvm.

Vedtægter for ejer- eller andelsforening

Bindende regelsæt for ejere eller andelshavere i en forening

Årsopgørelse fra kreditforeningen

Oversigt til sælger over betalte afdrag og renter ved årsafslutning

Årsopgørelse over forbrugsafgiften

Oversigt til sælger over årets forbrug

Årsregnskab for ejer- eller andelsforening

Årligt regnskab over udgifter og indtægter i foreningen

Budgetter for ejer- eller andelsforening

Budget over forventede indtægter og udgifter i foreningen

Andelsboligudgift

Boligens andel af udgifter der er pålagt foreningen fx ejendomsskat og renovation

Samejeoverenskomst

Regulerer fordelingen af anpartshavernes rettigheder og pligter vedr. ejendommen

Skifteretsattest

Dokument der viser, hvem der er arving af et dødsbo og dermed kan tegne boet

Før/efter salg - sælger og købers ansvar

Tegningsudskrift

Dokument som viser, hvem der er underskriftsberettiget i et firma

Før/efter salg - danbolig, sælger og købers ansvar

Legitimation

Dokumentation for, hvem en person er. Billedlegitimation er fx kørekort eller pas

Efter salg - danboligs ansvar

Købsaftale

Aftale mellem køber og sælger omkring vilkår ved handlen

Efter salg - berigtigers ansvar

Refusionsopgørelse

Fordeling mellem køber og sælger af ejendomsudgifter

Skøde

Registrering af ejer som dokumentation for ejerskab