Nye boligskatteregler i 2024: Få hurtigt overblik over, hvad de betyder for dig

Folketinget har vedtaget en ny ejendomsskattelov. Den betyder skattelettelser for 4 ud af 5 boligejere. Resten får en skatterabat, som beskytter deres boligøkonomi.

Par med ipad

Ro på skatten trods højere vurdering

I 2024 skal boligejerne betale skat af en 2022-vurdering. For de fleste boligejere vil den være højere end tidligere vurderinger. Det skyldes bl.a., at boligpriserne generelt er steget. Især huse og ejerlejligheder i og omkring de større byer vil få højere vurderinger end tidligere.

Som modsvar til de stigende vurderinger, har Folketinget netop vedtaget en ny ejendomsskattelov. Den nye lov betyder, at satserne for både ejendomsværdiskatten og grundskylden bliver sænket med virkning fra 2024. Loven indeholder samtidig en række andre tiltag, der skal give tryghed for boligejerne ved overgangen til de nye boligskatteregler:

  1. Lavere skattesatser betyder lavere skat for 4 ud af 5 boligejere.
  2. Nuværende boligejere får en skatterabat, hvis deres ejendomsvurdering er steget så meget, at skatten stiger, selvom satserne er sat ned. Skatterabatten sikrer, at de ikke kommer til at betale mere i boligskat i 2024 med de nye regler, end de skulle have betalt med de nuværende regler. Rabatten trækkes fra deres boligskat hvert år, så længe de ejer ejendommen. Den skal ikke betales tilbage.
  3. Hvis ejendomsvurderingen – og dermed boligskatten – efterfølgende stiger, kan boligejeren indefryse stigningen med et lån-

Opkrævningen af boligskat bliver mere enkel

Med de nye skatteregler bliver opkrævningen af boligskat samlet i staten. Det betyder, at boligejerne fremover betaler grundskylden løbende over årsopgørelsen i stedet for at få en opkrævning fra kommunen.

I november 2023, når boligejerne får forskudsopgørelsen for 2024, vil de kunne se, hvad de skal betale i boligskat næste år.

Læs mere om de nye boligskatteregler på www.vurderingsportalen.dk/boligskat-2024

Den 1. januar 2024 kommer der nye boligskatteregler. Satserne på boligskatten bliver sat markant ned, hvilket betyder, at skatten bliver lavere for langt de fleste ejendomme. Faktisk skal 4 ud af 5 boligejere betale mindre i skat efter årsskiftet. Det gælder både for nuværende og fremtidige ejere.

Nogle boliger er steget så meget i værdi, at boligskatten stiger trods de lavere satser. Det gælder særligt for ejerlejligheder og de dyreste huse i de store byer.

Nuværende ejere af ejendomme, der stiger i skat, får en årlig skatterabat, som vil holde boligskatten i ro. Boligejerne beholder rabatten i kroner og ører, indtil de sælger deres bolig. Den skal ikke betales tilbage.

Nye boligejere kan også få skatterabat, hvis de overtager en bolig, hvor boligskatten stiger ved overgangen til de nye regler. Det kræver dog, at overtagelsesdatoen ligger inden årsskiftet. Hvis de derimod overtager efter årsskiftet, skal de være opmærksomme på, at den fremtidige boligskat kan være højere end den, der blev betalt året før.

Overtagelsesdatoen er den dag, hvor den nye boligejer rent juridisk overtager boligen og derefter står for ansvaret og udgifterne. Det er ikke det samme som dispositionsdatoen, som kommer i spil, hvis køber og sælger aftaler en tidligere indflytning.