Berigtigelse

Når både køber og sælger har skrevet under på købsaftalen, går bolighandlen ind i sin sidste fase. Det er i denne fase, handlen berigtiges. Vi forklarer her, hvad berigtigelse betyder, samt hvad det indebærer i praksis.

Berigtigelse af en bolighandel

Kort sagt betyder berigtigelse, at en ejendomshandel ”gøres rigtig” og gennemføres i overensstemmelse med de for handlen gældende vilkår, der står beskrevet i købsaftalen.

Denne gennemførelse af bolighandlen indebærer altså, at sælger modtager købesummen samt at køber får ejendomsret og registreres som ejer af boligen.

Hvem kan foretage berigtigelsen?

Der er ingen regler på området for, hvem der skal foretage berigtigelsen af bolighandlen, men det bør altid være indskrevet i købsaftalen, hvem der står for det, så både sælger og køber er indforstået med det, når de underskriver købsaftalen. Typisk vil det være købers advokat eller rådgiver, der udfører berigtigelsen, men det er ikke et krav.

Nu er det efterhånden lige så almindeligt, at sælgers ejendomsmægler står for udarbejdelse og tinglysning af skødet, men at købers rådgiver gennemgår dokumenterne på købers vegne.

Hvad indebærer en berigtigelse?

Der er mange trin i en bolighandel – og også som del af berigtigelsen i handlens sidste fase er der en række trin, der skal gennemgås, før boligen endeligt kan overdrages fra sælger til køber.

Når købsaftalen er underskrevet af begge parter, foretager køber en deponering af første del af købesummen jf. købsaftalens bestemmelser og stiller samtidig bankgaranti for resten af købesummen. Der oprettes et skøde, som anmeldes til tinglysning og tinglyses. I forbindelse med tinglysningen bliver kommune og SKAT automatisk informeret om ejerskiftet.

Den part, der står for berigtigelsen (fx købers rådgiver) sender herefter skødet til sælger og købers bank, der bringer låneforholdene på plads ved at aflyse sælgers lån og tinglyse købers nye lån.

Sidste led i berigtigelsesfasen er en udarbejdelse af refusionsopgørelsen samt at købesummen frigives, når sælgers lån er aflyst. Dette kan dog tidligst ske på overdragelsesdagen.

Du kan læse mere om de forskellige dokumenter samt finde ud af, hvem der har ansvaret for de forskellige dokumenter i forbindelse med bolighandlens berigtigelse i vores dokumentguide.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere?

Med mere end 140 butikker er der altid en lokal mægler, som står klar til at rådgive dig og svare på dine spørgsmål.

Kender du værdien af din egen bolig?

Inden du træffer den endelige beslutning om at sætte din bolig til salg, vil du måske gerne vide, hvad du kan få for din bolig. Med BoligSkøn får du et statistisk beregnet skøn af din boligs værdi på et øjeblik ved at svare på 5 spørgsmål om boligens stand. Vil du have en præcis salgsvurdering, kan du få en af os - gratis og uforpligtende.