Formidlingsaftale

Når du vil sælge din bolig, indgår du en skriftlig formidlingsaftale om salg af din bolig. Alle butikker i danbolig-kæden er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening og benytter Dansk Ejendomsmæglerforenings standardformular ved formidlingsaftale om salg. Standardformularen er godkendt af Forbrugerrådet Tænk.

I formidlingsaftalen aftales de nærmere vilkår for salget af din bolig. Formidlingsaftalen er omfattet af aftalelovens regler, herunder afsnit om forbrugeraftaler.

En formidlingsaftale skal:

 • være skriftlig,
 • underskrevet af parterne,
 • indeholde oplysning om den ansvarlige ejendomsmægler
 • indeholde oplysning om vederlagets størrelse eller beregningsprincipperne herfor.

Formidlingsaftalen er en aftale mellem dig og ejendomsmægleren om, at han udbyder din bolig til salg og bestræbe sig på at sælge den på de aftalte udbudsvilkår.

Indgå formidlingsaftale

Formidlingsaftalen kan indgås for en tidsubegrænset periode eller en periode på højest 6 måneder, der dog kan forlænges med maximalt 3 måneder af gangen.

Ifølge formidlingsbekendtgørelsen skal formidlingsaftalen indeholde følgende oplysning:

 • identifikation af den ejendom, som formidlingen angår,
 • værdiansættelse og skønnede kontantpris (udbudspris),
 • ejendomsmæglervirksomhedens cvr-nummer,
 • den ansvarlige ejendomsmægler,
 • vederlagets størrelse eller beregningsprincipperne herfor
 • Såfremt der er aftalt resultatafhængigt vederlag og der skal betales vederlag ved opsigelse, skal aftalen også indeholde oplysning om aftaleperiodens varighed
 • Evt. omkostninger, der skal afholdes ved udløb eller opsigelse af formidlingsaftalen

Særlige forhold, betingelser eller begrænsninger vedrørende den konkrete opgaves løsning, og resultatet af ejendomsmæglerens rådgivning om behov og mulighed for byggeteknisk gennemgang, og behov og mulighed for at benytte sig af HE-ordningen, herunder at ejendomsmægleren har rådgivet sælger om muligheden for selv at vælge en sagkyndig – ligesom der skal være en henvisning til hjemmesiden for listerne over de sagkyndige i lokalområdet samt for informationsmateriale om HE-ordningen.

Hvis du og ejendomsmægleren beslutter at ændre udbudsprisen undervejs, udarbejder ejendomsmægleren et nyt salgsbudget, som skal udleveres til dig. Ændring af aftaler bekræftes skriftligt undervejs. Lav en klar aftale med ejendomsmægleren om omfanget af orientering og opfølgning i salgsperioden.

Ejendomsmægleren er på din side, når du er sælger, og han kan kun repræsentere dig. Han er med andre ord ”sælgers mand”. Derfor må ejendomsmægleren ikke rådgive køber i handlen. Ejendomsmægleren vil i stedet opfordre køber til at søge egen rådgivning.

Af formidlingsaftalen fremgår hvilken periode ejendomsmægleren har til at finde en køber til boligen.

Vilkår for udløb og opsigelse, vil altid fremgå af formidlingsaftalen.

Læs mere om boligsalg generelt, de forskellige salgsfaser og om at sætte til salg hos danbolig her under Boligsalg.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere?

Med mere end 140 butikker er der altid en lokal mægler, som står klar til at rådgive dig og svare på dine spørgsmål.

Kender du værdien af din egen bolig?

Inden du træffer den endelige beslutning om at sætte din bolig til salg, vil du måske gerne vide, hvad du kan få for din bolig. Med BoligSkøn får du et statistisk beregnet skøn af din boligs værdi på et øjeblik ved at svare på 5 spørgsmål om boligens stand. Vil du have en præcis salgsvurdering, kan du få en af os - gratis og uforpligtende.