Selvsalg

At sælge sin bolig er et stort arbejde, som kan være temmelig kompliceret. Det involverer mange specialer såsom jura, forsikring, finansiering, byggeri, energi mm. Derfor er det en god ide at få hjælp af en ejendomsmægler.

Hvorfor vælge en ejendomsmægler og ikke sælge selv

Der er mange fordele ved at lade en ejendomsmægler stå for salget af din bolig. En ejendomsmægleren har ekspertisen og erfaringen til at bringe dig ubesværet igennem boligsalget.

Læs mere om boligsalg, de forskellige salgsfaser og om at sætte til salg hos danbolig her.

Salgsomkostninger

Der er en række omkostninger forbundet med at sælge sin bolig. Derfor overvejer du muligvis selv at sælge din bolig. En af omkostningerne er det vederlag, ejendomsmægleren beregner sig for sit arbejde. Udover ejendomsmæglerens vederlag er der omkostninger til markedsføring, dokumentation og udlæg til tredjemand. Vederlaget beregnes efter nærmere aftale med ejendomsmægleren.

Hvis du prøver at sælge selv kan du reducere omkostningerne, dog bør du være opmærksom på, at det kan være en dyr og bekostelig besparelse. Der kan være faldgrupper i en ejendomshandel, der kan blive et dyrt bekendtskab og du har måske heller ikke selv den fornødne viden om den aktuelle efterspørgsel og de aktuelle priser i lokalområdet.
Din danbolig mægler kan styre dig udenom faldgrupperne, og med sit solide kendskab til aktuelle priser, liggetider, udbud og efterspørgsel, sit kundeunderlag kombineret med forhandlingserfaring sikre dig den bedste pris for din ejendom. Erfaring viser, at der kan være en økonomisk gevinst for dig ved at vælge en ejendomsmægleren til at varetage salget.

Få den rigtige pris på din bolig

Ejendomsmægleren har indsigt i det lokale boligmarked og dermed indsigt i boligpriser, liggetider og andre forhold. Med det udgangspunkt kan mægleren fastsætte en udbudspris, som imødekommer efterspørgslen.

Find en lokal ejendomsmægler

Find en lokal ejendomsmægler, der giver dig tryghed i dit boligsalg. Ejendomsmægleren står klar fra første dag med et køberkartotek og en digital markedsføringsplan. Der bliver taget professionelle billeder af din bolig til danboligs hjemmeside og udarbejdet en salgsopstilling med alle relevante informationer om din bolig.

Papirarbejdet

Fra valg af ejendomsmægler til boligen er solgt og overdraget, bistår ejendomsmægleren dig i papirarbejdet. Ejendomsmægleren tager sig af alt det tidskrævende og komplekse arbejde med at indhente alle relevante dokumenter og oplysninger om din bolig. I den forbindelse vejleder ejendomsmægleren dig med at forstå indholdet af de mange forskellige dokumenter i salgsprocessen. Ejendomsmægleren søger for, at du som sælger lever op til din oplysningspligt gennem relevant dokumentation.

Markedsføring

Ejendommen til salg hos en ejendomsmægler annonceres til salg på Boligsiden.dk, hvor Selvsalg ikke kan annoncere. Du får derfor fat på en langt større købergruppe ved at sætte din ejendom til salg hos en ejendomsmægler.

Køberkartotek

Du kan drage stor nytte af ejendomsmæglerens køberkartotek.
En køber har ofte en ide om nogle kriterier den kommende bolig skal opfylde, det være sig kvm., antallet af værelser, eller et andet parameter som køber finder væsentlig. Ved selvsalg finder køber derfor ikke nødvendigvis din ejendom, hvis der ikke er et match, når der søges på disse kriterier. Der er større sandsynlighed for, at ejendommen med hjælp fra en ejendomsmægler, vil blive fundet som et alternativ til andre ejendomme. Ejendomsmæglerne har kontakten til en stor kundegruppe, og kan måske vække interessen for en ejendom som køber ikke selv ville finde pga et manglende match i forhold til søgekriterierne. Ejendomsmægleren har måske forslag til alternativ indretning, der betyder at ejendommen kan opfylde købers behov.

En ejendomsmægler er godt klædt på uddannelsesmæssigt. Alle butikker i danboligkæden er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening og er pålagt Dansk Ejendomsmæglerforenings krav til efteruddannelse.

Klagemulighed

Har ejendomsmægleren mod forventning begået fejl, kan du klage til Klagenævnet for Ejendomsformidling, der hurtigt og billigt behandler sagen. Alle medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har pligt til at følge klagenævnets kendelser. Alle ejendomsmæglere i danbolig er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening og har dermed pligt til at følge Klagenævntes kendelser. Vælger du at handle uden ejendomsmægler har du ikke denne klagemulighed.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere?

Med mere end 140 butikker er der altid en lokal mægler, som står klar til at rådgive dig og svare på dine spørgsmål.

Kender du værdien af din egen bolig?

Inden du træffer den endelige beslutning om at sætte din bolig til salg, vil du måske gerne vide, hvad du kan få for din bolig. Med BoligSkøn får du et statistisk beregnet skøn af din boligs værdi på et øjeblik ved at svare på 5 spørgsmål om boligens stand. Vil du have en præcis salgsvurdering, kan du få en af os - gratis og uforpligtende.